Bober Stanisław TW Tolek

Bober Stanisław s. Józefa ur. 02.01.1951 r. IPN Lu 00414/458 TW ps. „Tolek” nr rej. 8059 Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności monter. Pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Łukowie. Do współpracy z SB zwerbował go ppor. Paweł Piątek st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach 06.06.1986 roku na zasadzie dobrowolności. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Tolek”. Celem pozyskania miało być zabezpieczenie operacyjne osób wyjeżdżających na kontrakty do krajów kapitalistycznych w Sprawie Obiektowej krypt. „Turysta” (miał wyjechać na kontrakt do RFN) . W jego charakterystyce wystawionej 28.07.1987 r. przez ppor. Piątka możemy przeczytać miedzy innym:

W okresie współpracy był wykorzystywany w sprawie obiektowej krypt. „Turysta” i „Kontrakt”. Odbyto z nim 6 spotkań, z których opracowano pisemne informacje. Przekazywane przez tw informacje dotyczyły one m.in. aktualnych opinii i komentarzy na temat zmian polityczno-gospodarczych w kraju, wyjazdów ob. PRL na kontrakt do kk itp.

//..//

Realizację nakreślonych zadań należy uznać za bardzo pobieżne, nie podawał konkretnych faktów i nazwisk zasłaniając się niepamięcią lub brakiem możliwości. Spotkania odbywały się nieregularnie, przeważnie z winy tw. W trakcie współpracy kontrolowany był za pomocą technicznych środków pracy operacyjnej (kontrola „W”) nie był wynagradzany. Tw nie posiada możliwości wyjazdów zagranicę. Również z uwagi na mało atrakcyjne miejsce pracy tw nie posiada dostępu do informacji pozostających w zainteresowaniu pionu II.

Współpraca została zakończona 10.08.1987 roku z powodu braku możliwości operacyjnych tw.

W archiwach IPN znajduje się 47 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8059/1986

  • IPN Lu 00414/458/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim"Tolek" prowadzona w latach 1986-1987 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Stanisław Bober, imię ojca: Józef, ur. 02-01-1951 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/458/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim"Tolek" prowadzona w latach 1986-1987 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Stanisław Bober, imię ojca: Józef, ur. 02-01-1951 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1327 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim"Tolek" prowadzona w latach 1986-1987 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Stanisław Bober, imię ojca: Józef, ur. 02-01-1951 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1327 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim"Tolek" prowadzona w latach 1986-1987 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Stanisław Bober, imię ojca: Józef, ur. 02-01-1951 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 5 i 1.