Bereda Tadeusz TW Czarny

Bereda Tadeusz s. Stanisława ur. 15.11.1956 IPN Lu 00414/078 i IPN Lu 00419/106 TW ps. „Czarny” WSRP Siedlce

Student WSRP. Pozyskany do współpracy 16 czerwca 1976 r. w ramach sprawy obiektowej „Sekwana”. Od października 1977 r. przestał przychodzić na spotkania mimo ponagleń ze strony SB. W tym czasie zawarł związek małżeński ze studentką III roku chemii Barbarą Z...k, która jest w 8 miesiącu ciąży i wymaga stałej opieki w związku z powyższym postanowiono zakończyć z nim współpracę a jego akta przekazać do Wydz. IIIC KWMO w Siedlcach. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy. Do współpracy nakłoniono go szantażem za to, że w stanie nietrzeźwym zakłócał 3 czerwca 1976 r. ciszę nocną o godz. 040 na ulicy Sienkiewicza w Siedlcach.

W okresie współpracy odbyto z nim 6 spotkań, na których składał informację odnośnie sytuacji wśród młodzieży akademickiej. Prowadził go St. Insp. Wydz. III KW MO st. sierż. J. Zawistowski

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 2478/1976

 

  • IPN Lu 00419/106 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Czarny" prowadzona w latach 1976-1978 przez Wydział III KWMO w Siedlcach. Materiały dotyczące: Tadeusz Bereda, imię ojca: Stanisław, ur. 15-11-1956 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 2 i 7?