Benedykciuk Tadeusz TW „Grzesiek”

Benedykciuk Tadeusz s. Jana ur. 10.04.1948 r. IPN Lu 00419/1208 TW „Grzesiek” nr rej. 6617 Suchodół gm. Sabnie pow. Sokołów Podlaski

Mieszkaniec miejscowości Suchodół gm. Sabnie pow. Sokołów Podlaski. Wykształcenie podstawowe. Z zawodu kierowca. Zatrudniony w PKS Oddział w Sokołowie Podlaskim w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego. Do współpracy z SB z RUSW w Sokołowie Podlaskim zwerbował go na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju 23.09.1983 r. mł. chor . Krzysztof Biliński insp. SB RUSW w Sokołowie Podlaskim. Celem werbunku miało być zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Pegaz” zabezpieczającej kontrwywiadowczo kierowców oraz obiektów PP PKS województwa siedleckiego. Znajdował się w grupie kierowców mających być oddelegowanych do międzynarodowych przewozów towarowych. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Grzesiek”. We wniosku o wyeliminowanie jego osoby z czynnej sieci informatorów wystawionego 03.09.1986 r. przez plut. Mieczysława Skłodowskiego inspektora SB RUSW w Sokołowie Podlaskim możemy przeczytać miedzy innymi: (zachowano oryginalną pisownię)

Tw. ps. „Grzesiek miał być oddelegowany na wyjazd do Libii na okres dwóch lat. W związku z powyższym przypuszczał iż współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa pomoże mu w wyjeździe za granicę.  Do wyjazdu do Libii nie doszło z przyczyn obiektywnych. Gdy otrzymał wiadomość, że w najbliższym czasie nie wyjedzie za granicę od tego czasu zaczął unikać kontaktów z pracownikiem SB. Kontakty telefoniczne nie dawały rezultatu.

//..//

Jak wynika z przekazanych dokumentów mł. chor. BILIŃSKI Krzysztof od dnia pozyskania (tj. 26.09.1983 r. do 15.12.1983 r.) nie nawiązał kontaktu z t.w. ps. „Grzesiek”. W związku z reorganizacją z dn. 15.12.1983 r. z polecenia Z-cy Szefa ds. SB zostały przekazane materiały dot. t.w. ps. „Grzesiek” do dalszego prowadzenia st. kapr. SKŁODOWSKIEMU Mieczysławowi. W w/w dniu zostały przekazane tylko dokumenty w/w t.w. Do oficjalnego przekazania t.w. nie doszło, gdyż pracownik obsługujący nie mógł nawiązać kontaktu. Przekazanie t.w. do dalszej współpracy st. kpr. SKŁODOWSKIEMU Mieczysławowi przez mł. chor. BILIŃSKIEGO Krzysztofa nie nastąpiło do chwili zwolnienia się w/w z organów SB. Powodem tego było: t.w. unikał kontaktów z pracownikiem SB. W trakcie rozmowy werbunkowej były pewne trudności, zgadzał się na współpracę lecz bez napisania zobowiązania. Tłumaczył to w ten sposób: boi się ujawnienia współpracy, a będąc wierzącym i mieszkającym na wsi byłby wtedy napiętnowany. Mimo zapewnienia tajemnicy przez pracownika SB o fakcie współpracy z organami SB oraz, że i on zobowiąże się do zachowania w tajemnicy powyższy fakt w stosunku do rodziny, przez długi czas wahał się z napisaniem zobowiązania. Jak później ustalono t.w. ujawnił sam fakt współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa przed rodziną co spowodowało jego dekonspirację. W dniu 20.01.1986 r. odbyto spotkanie kontrolne w obecności Z-cy Szefa RUSW ds. SB. W trakcie spotkania t.w. potwierdził fakt ujawnienia współpracy z SB przed żoną co spowodowało jego dekonspirację oraz poprosił o rozwiązanie współpracy. Na zakończenie spotkania pobrano od t.w. ps. „Grzesiek” nr. ewid. 6617 zobowiązania o rozwiązaniu współpracy oraz zachowanie tego faktu przed rodziną i osobami trzecimi w tajemnicy.

//..//

T.w. ps. „Grzesiek” w związku z zaistniałą sytuacją nie nadaje się do ponownego podjęcia w celu zarejestrowania w czynnej sieci osobowych źródeł informacji.

W archiwach IPN znajduje się 50 dokumentów dotyczących jego osoby w tym Teczka Pracy i Teczka Personalna.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1208 Benedykciuk Tadeusz TW ps. „Grzesiek” - rezultat pozyskania, uzasadnienie pozyskania do współpracy, zobowiązanie do współpracy z SB, wykorzystanie TW, plan kierunkowy wykorzystania TW ps. „Grzesiek” nr rej. 6617(1,7 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: RUSW Sokołów Podlaski 6617/1983

  • IPN Lu 00414/387/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Grzesiek" prowadzona w latach 1983-1986 przez SB RUSW w Sokołowie Podlaskim, dotycząca: Tadeusz Benedykciuk, imię ojca: Jan, ur. 10-04-1948 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/387/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Grzesiek" prowadzona w latach 1983-1986 przez SB RUSW w Sokołowie Podlaskim, dotycząca: Tadeusz Benedykciuk, imię ojca: Jan, ur. 10-04-1948 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1208 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Grzesiek" prowadzona w latach 1983-1986 przez SB RUSW w Sokołowie Podlaskim, dotycząca: Tadeusz Benedykciuk, imię ojca: Jan, ur. 10-04-1948 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1208 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim: "Grzesiek" prowadzona w latach 1983-1986 przez SB RUSW w Sokołowie Podlaskim, dotycząca: Tadeusz Benedykciuk, imię ojca: Jan, ur. 10-04-1948 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 7 i 5.