Bereś Jadwiga KO WZO

Bereś Jadwiga c. Juliana ur. 31.07.1946 r. IPN Lu 00423/85-88 KO Sekcji „C” WZO KW MO w Siedlcach

Mieszkanka Siedlec. Zatrudniona na przejeździe kolejowym PKP w Siedlcach na stanowisku dróżnika. Do współpracy z SB w charakterze kontaktu operacyjnego Sekcji „B” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KW MO w Siedlcach zwerbował ją 29.07.1977 r. st. kpr. T. Lasoń mł. insp. WZO. WZO zabezpieczał operacyjnie w/w przejazd.

W archiwach IPN znajduje się 5 dokumentów dotyczących jej osoby w tym jedno pokwitowanie odbioru pieniędzy za przekazywane informacje.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Jaka jest suma 7 i 9?