Anielak Jan inf. Kamień

Anielak Jan s. Władysława ur. 27.11.1926 IPN Lu 00419/548 informator ps. „Kamień” Podczernie gm. Kuflew pow. Mińsk Maz.

Mieszkaniec wsi Podczernie gm. Kuflew powiat Mińsk Mazowiecki. Na tajnych kompletach ukończył dwie klasy gimnazjum. Od 1943 do 1945 roku przebywał na robotach przymusowych w Niemczech. Po powrocie z robót zatrudniony w Gminnej Radzie Narodowej w Kuflewie na stanowisku referenta meldunkowego. W 1947 roku został powołany do służby wojskowej w I Dywizji WP im. Tadeusza Kościuszki. Do rezerwy odszedł we wrześniu 1949 r. 08.04.1945 r. był zatrzymany przez PUBP w Mińsku Mazowieckim podejrzany za przynależność do AK. 09.04.1945 r. został zwolniony. Do współpracy zwerbował go 09 VI 1950 r. Henryk Szymański ref. Ref DSW PUBP w Mińsku Maz. na bazie uczuć patriotycznych i pozytywnym stosunku do ustroju Polski Ludowej. W raporcie o zatwierdzeniu kandydata na werbunek możemy przeczytać: (pisownia oryginalna)

Cel werbunku. Werbunek przeprowadza się w celu ułatwienia pracy w przeprowadzaniu wywiadów oraz w celu zebrania pewnych i konkretnych zadań które są niezbędne dla ref. DSW i w celu rozbudowy sieci informacyjnej w gm. Kuflew.

Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z UB następującej treści: (zachowano oryginalną pisownię)

Zobowiązanie

Ja Jan Anielak zobowiązuję się współpracować z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim udzielając wszelkich informacji jakie tylko będą potrzebne dla Urzędu. Informacje te będą wiarygodne i podawane na czas. Dla ściślejszej konspiracji będę podawał na piśmie podpisując pseudonimem Kamień.

Jan Anielak

W jego charakterystyce wystawionej 7 marca 1955 roku między innymi możemy przeczytać: (pisownia oryginalna)

Systematyczność spotkań Id chwili zwerbowania informator na spotkania stawiał się punktualnie.

Praca i jej wyniki Od chwili zwerbowania informatora do współpracy z org. BP inf. daje ogólnikowe doniesienia t.j. na piśmie ustalanie personali. Doniesienia zapodawane przez informatora były i są ogólnikowe bezwartościowe. Inf. nie chciał i nie chce pisać kompromitując ludzi, tłumaczy się obawą dekonspiracji i odpowiedzialnością przed społeczeństwem i odmawia wykonywania konkretnie poleconych zadań.

Zamierzenia i wnioski do dalszej współpracy Z uwagi na to iż inf. ps. „Kamień” odmawia wykonywania konkretnych zadań, doniesienia zapodaje ogólnikowe i takim stanie nie nadaje się do dalszej współpracy należy w/w informatora wyeliminować z sieci og. inf. tut. Urzędu.

Z czynnej sieci informatorów został wyeliminowany 7 marca 1955 roku. W archiwach IPN znajduje się 26 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/548 Anielak Jan inf. ps. Kamień - zobowiązanie do współpracy z UB (0,5 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

 

  • IPN Lu 00419/548 [1203/I] (17278/I IPN BU 00966/548) Teczka personalna informatora pseudonim "Kamień"prowadzona w latach 1950-1955 przez PUBP w Mińsku Mazowieckim dot. Anielak Jan, imię ojca: Władysław, data urodzenia: 27-11-1926 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 3 plus 7.