Bartosiak Jan TW „Barbara”

Jan Bartosiak s. Józefa ur. 21.11.1951 r., TW ps. „Barbara” nr rej. WUSW Siedlce 7207/1984

Jan Bartosiak został zarejestrowany w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Siedlcach w Wydziale V SB dnia 14.05.1984 roku jako kandydat na tajnego współpracownika. Już 18.05.1984 roku został przekwalifikowany na TW ps. „Barbara”. Akta TW ps. „Barbara” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Barbara” 23.01.1990 roku z dopiskiem „Materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie, ponieważ nie posiadały wartości operacyjnej”.

Z protokołu z kontroli dokumentacji TW z dnia 10.06.1985 r. sporządzonej przez mjr T. Bohatyrewicza St. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się że:

TW „Barbara” nr 7207 pozyskany 15.05.1984 r.

Materiał obciążający stanowił wniosek do Kolegium do Spraw Wykroczeń za niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

W kierunkowym planie przewidziano wykorzystanie go do ujawnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony oraz do ujawnienia przejawów działalności antysocjalistycznej na terenie zakładu. (…)

Realizuje zadania. Przekazywane przez niego informacje są bardziej konkretne niż otrzymywane zadania. Dotyczą one konkretnych faktów z działalności zakładu i występujących nieprawidłowości. Przekazane przez niego informacje wykorzystywane są do rozpoznania zagrożeń występujących w ochranianym zakładzie, do opracowywania dziennych meldunków sytuacyjnych.

Niektóre informacje przekazano do Wydziału d/w z PG i do RUSW w Mińsku Mazowieckim.

Informacje przekazuje na piśmie. Są one poszerzane i uzupełniane podczas spotkania. Spotkania odbywają się w samochodzie prywatnym TW i w lokalu gastronomicznym. Częstotliwość spotkań dobra. Spotkania odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

(IPN Lu 0426/211 k. 180v)

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Prosimy obliczyć 9 plus 7.