Grzęda Adam TW Krzysztof

Grzęda Adam s. Władysława ur. 15.06.1956 IPN Lu 00415/110 i IPN Lu 00425/110 TW ps. „Krzysztof” nr rej. 49888 kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności średnie techniczne. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 11.12.1980 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Modlinie. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Krzysztof”. Współpracę zakończono 05.04.1982 roku w związku z odejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 11 dokumentów dotyczących jego współpracy.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy obliczyć 9 plus 9.