Adamczyk Marian TW Tygrys

Marian Adamczyk s. Ludwika ur. 23.02.1922 IPN Lu 00419/370 informator ps. „Tygrys” Strzała k. Siedlec

Mieszkaniec wsi Strzała k. Siedlec. Do współpracy z PUBP w Siedlcach został zwerbowany 4.10.1946 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Tygrys”. (zachowano oryginalną pisownię)

Zobowiązanie

Ja Adamczyk Marian s. Ludwika ur. 23 II 1922 r. we wsi Strzała gm. Niwiski pow. Siedlce. Obecnie zamieszkały wieś Strzałka gm. Niwiski pow. Siedlce. Zobowiązuję się współpracować dobrowolnie z władzami P.U.B.P. w Siedlcach. Celem wykrywania wszelkich wrogów Polski Demokratycznej oraz wszystkich elementów Anty Demokratycznych którzy działają na szkodę obecnego ustroju Państwa Polskiego. Co mi wiadomo będzie donosić będę pod ps. „Tygrys”. Tajemnicę służbową zachowam, w razie zdrady powieżonej mi tajemnicy będę surowo ukarany o czym zostałem z góry powiadomiony. Adamczyk Marjan Siedlce 4 X 1946 r.

W archiwach IPN znajduje się 7 dokumentów dotyczących jego osoby w tym oryginał zobowiązania o współpracy.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/370 Adamczyk Marian TW ps. Tygrys - zobowiązanie do współpracy (1,0 MB)

Komentarze


Jaka jest suma 2 i 8?