Chrzyptowicz Henryk informator „Sztacheta”

Henryk Chrzyptowicz s. Jana ur. 25.07.1915 r. IPN Lu 00419/582 informator ps. „Sztacheta” Redzyńskie pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec miejscowości Redzyńskie pow. Mińsk Mazowiecki. 15.12.1944 roku podpisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sztacheta”.

Ja Chrzyptowicz Henryk daję niniejsze zobowiązanie Organom Resortu Bezpieczeństwa Publicznego przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego, że chcę współpracować razem z Resortem Bezpieczeństwa Publicznego, dla wykrycia niemieckich szpiegów, zdrajców Ojczyzny, współpracowników niemieckich i tych którzy prowadzą anty państwowe prace. W swojej współpracy będę dokładnie i w czas wypełniał powierzone mi zadanie. Za przekroczenie niniejszego zobowiązania i rozgłoszenia o mojej współpracy z Resortem Bezpieczeństwa Publicznego, będę pociągnięty do odpowiedzialności sądowej. Dla zachowania konspiracji wszystkie swoje materiały podpisywał będę pseudonimem - Sztacheta -

Chrzyptowicz Henryk

W archiwach IPN znajduje się 6 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy obliczyć 2 plus 2.