Chudek Jarosław TW „Student”

Jarosław Chudek s. Jana ur. 19.05.1963 r. IPN Lu 555/70 i IPN Lu 554/69 TW ps. „Student” nr rej. 8486 Łuków.

Mieszkaniec Łukowa. Student III roku Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go 9.02.1987 r. na zasadzie na podstawie materiałów kompromitujących (naruszenie ustawy karno-skarbowej) ppor. Jerzy Filipek insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Student”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Germania”. Współpraca została zakończona 1990 r. w związku z zarządzeniem MSW nr. 93/90 i zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją Resortu Spraw Wewnętrznych, a akta TW ps. „Student” zostały złożone w archiwum WZO WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajdują się 72 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 18.08.2016 r.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8486/1987

  • IPN Lu 554/69/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Student”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Jarosław Chudek, imię ojca: Jan, ur. 19-05-1963 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/69/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Student”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Jarosław Chudek, imię ojca: Jan, ur. 19-05-1963 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/70 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Student”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Jarosław Chudek, imię ojca: Jan, ur. 19-05-1963 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/70 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Student”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Jarosław Chudek, imię ojca: Jan, ur. 19-05-1963 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Jarosława Chudek, tajnego współpracownika pseudonim „Student” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/73 i IPN BU Z/001803/74.

Komentarze


Prosimy obliczyć 1 plus 6.