Budzyński Jerzy informator Rój

Budzyński Jerzy s. Józefa ur. 11.01.1924 IPN Lu 00419/345 informator ps. „Rój” Mienia k. Mińska Mazowieckiego

Mieszkaniec miejscowości Mienia gm. Cegłów powiat Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej i dwuletni kurs księgowości ukończony w latach 1948/49. Zatrudniony w PGR Mienia w gminie Cegłów na stanowisku księgowego. Do współpracy z PUBP w Mińsku Mazowieckim zwerbował go 28.01.1950 roku st. ref. IV-go Ref. PUBP w Mińsku Mazowieckim ppor. T. Chmielewski. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Rój”. W jego charakterystyce wystawionej 1 IX 1950 r. możemy przeczytać: (pisownia oryginalna)

Mińsk Mazowiecki 1 IX 1950 r.

Charakterystyka

Informatora ps. „Rój” Informator ps. „Rój” został zwerbowany na materjałach kąpromitujących. Pracuje po obiekcie P.G.R. Na wyznaczone spotkania przychodzi punktualnie doniesienia daje ogólnikowe, polecone zadania wykonuje niezbyt dokładnie. Jako świeżo zwerbowany wymaga stałej kontroli i szkolenia. Przy dobrym obsłużeniu i szkoleniu może pracować jako informator gdyż wywodzi się ze środowiska wrogiego z którym ma bezpośrednią styczność.

(podpis sporządzającego charakterystykę nieczytelny)

Z kolei w raporcie specjalnym wystawionym 10.11.1950 r. przez PUBP w Mińsku Mazowieckim zaadresowanym do Szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie możemy między innymi przeczytać: (pisownia oryginalna)

RAPORT SPECJALNY

Na terenie tut. Powiatu zamieszkuje Ob. Budzyński Jerzy buchalter zespołu P.G.R. w Mieni, pow. Mińsk. Maz. Który jako element wrogi był punktem zainteresowania Ref. IVgo i Ref. III go. ze względu na to, że w czasie okupacji niemieckiej był członk.A.K. Po uzyskaniu materjałów niezbyt ważnych, biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę przydatność jego przy operatywnym wykorzystaniu Ref. IV go został zwerbowany w m-cu lipcu 1950r. Już w trakcie jego współpracy z ref. IVtym, poczęto ujawniać w toku rozpracowywania prowadzonego Ref. IIIci poważne materjały dotyczące działalności Budzyńskiego Jerzego za czasookres od 1944 do 1947r. w których ujawniono jego powiązanie z organizacja podziemną S.G.B.A.K. w której był czynnym członkiem, brał szereg udziałów w napadach p-ko członkom Polskiej Partii Robotniczej funkcjonariuszom U.B. i M.O. w posiadaniu jego znajdował się automat Ppesza, brał udział przy zamordowaniu człon. PPR Królika Alfreda, którego bandyci zastrzelili, brał udział w napadzie na Post. M.O. w Wielgolesie pow. Mińsk-Maz. W wielu innych zbiórkach organizacyjnych, którymi kierował Z-ca tejże grupy K. Jurkiewicz i Zawadka, którzy siedzą obecnie w więzieniu. Po aresztowaniu w/w grupy z Ks. Jurkiewiczem na czele, Budzyński Jerzy i Zadrozny zbiegli z terenu tut. Powiatu, ukrywając się do wiosny 1950r. Wspólnik Budzyńskiego, który się ukrywał tj, Zadrozny został aresztowany przez tut. Urząd na którego jako środek zapobiegawczy od Prokuratury, natomiast Budzyński jako zwerbowany przez Ref. IV PUBP w Mińsku-Maz. Pozostaje na wolności. Dotychczasowa współpraca z nim nie dała żadnych konkretnych danych, co do osobistej jego działalności jak i jego towarzyszy. Na umówione spotkania nie przychodzi, unika spotkań, a gdy jest na spotkaniu tłumaczy się, że niema możliwości i nic się nie może dowiedzieć. Po zatrzymaniu Zadrożnego i przesłuchaniu współtowarzyszy Budzyńskiego którzy siedzą w więzieniu, uzyskano konkretne materjały o jego wrogiej działalności.

Wniosek

Dotychczasowa praca z zawerbowanym Budzyńskim Jerzym ps. „Rój” niedała pożądanego wyniku. Jest to człowiek zdecydowanie wrogo ustosunkowany do obecnego ustroju. Podejrzany jest on o dwulicowość i dawane przez niego materjały nie mają wartości operacyjnej. Prosimy o zezwolenie na wyeliminowanie go z sieci informacyjnej i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za wszystkie w/w przestępstwa.

St. Ref. IVgo. Ref. PUBP w Mińsku-Maz, /=/ Dybkowski Czesław-Chor.

W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/345 Budzyński Jerzy informator ps. Rój - zobowiązanie do współpracy, raport specjalny (1,4 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: PUBP Mińsk Mazowiecki 23574/1950

 

  • IPN Lu 00419/345 Teczka personalna informatora pseudonim "Rój" prowadzona przez PUBP w Mińsku Mazowieckim w 1950 r., dotycząca: Jerzy Budzyński, imię ojca: Józef, ur. 11-01-1924 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 4 plus 8.