Biarda Ryszard TW Albin

Biarda Ryszard s. Stanisława ur. 26.09.1942 r. IPN Lu 00414/790 TW ps. „Albin” nr rej. 6945 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik rolnik. Zatrudniony w Zakładzie Obrotu Rolnego Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Siedlcach na stanowisku kierownika działu. Do współpracy z SB na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju pozyskał go 11.12.1986 roku por. Roman Skwierczyński insp. SB Wydziału VI WUSW w Siedlcach. Na tę okoliczność własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB i obrał sobie pseudonim konspiracyjny „Albin”. Wcześniej od 1984 r. był Kontaktem Operacyjnym. W jego charakterystyce pracy wystawionej 09.01.1990 r. przez por. Skwierczyńskiego możemy przeczytać: (zachowano oryginalną pisownię)

TW ps. „Albin” został pozyskany do współpracy w dniu 11 grudnia 1986 roku na zasadzie dobrowolności. Przez okres współpracy odbyto z TW 62 spotkania. Systematyczność współpracy z TW nie przedstawia wiele do życzenia z uwagi na pełnione przez TW stanowisko. Natomiast w pracy operacyjnej dał się poznać, jako współpracownik niezrównoważony, nie wykonywał powierzonych zadań i stawiał się na spotkania nieprzygotowany. Informacje przekazywane przez TW to informacje sygnalizacyjne, często do uzyskania drogą oficjalną. TW wykorzystywany był w sprawie obiektowej „Plon”. Ze względu na brak wartości operacyjnej informacji nie wykorzystano w innych sprawach operacyjnych. Miejscem spotkań z TW były Siedlce w godz. Od 10 do 14. TW nie był wynagradzany pieniężnie ani rzeczowo ze względu na małą wartość operacyjną informacji. TW był kontrolowany przez inne osobowe źródła sygnalizacyjne. Ponieważ w obecnej sytuacji społeczno-politycznej, zakres możliwości operacyjnych TW uległ znacznemu ograniczeniu, nie ma dostępu do interesujących nas informacji, przekazywane przez TW nie posiadają żadnej informacji operacyjnej. Dlatego też celowym jest rozwiązanie współpracy z TW ze względu na jego nieprzydatność operacyjną.

Wyk. w 1 egz.

W archiwach IPN znajduje się 48 mikrofilmów zawierających dokumenty odnoszące się do jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00414/790 Biarda Ryszard TW ps Albin - zobowiązanie do współpracy z SB (0,7 MB)

.

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 6945/1983

  • IPN Lu 00414/790/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Albin", prowadzona przez Wydział IV/VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1983-1990 dotycząca: Ryszard Biarda, imię ojca: Stanisław, ur. 26-09-1942 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/790/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Albin", prowadzona przez Wydział IV/VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1983-1990 dotycząca: Ryszard Biarda, imię ojca: Stanisław, ur. 26-09-1942 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1719 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Albin", prowadzona przez Wydział IV/VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1983-1990 dotycząca: Ryszard Biarda, imię ojca: Stanisław, ur. 26-09-1942 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1719 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Albin", prowadzona przez Wydział IV/VI WUSW w Siedlcach w latach 1983-1989 dotycząca: Ryszard Biarda, imię ojca: Stanisław, ur. 26-09-1942 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz