Górecki Sylwester TW ps. „Anna”

Górecki Sylwester s. Józefa ur. 05.04.1960 r. IPN Lu 00415/218 i IPN Lu 00425/189 TW ps. „Anna” kontrwywiad wojskowy Węgrów

Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz-mechanik. Przed wojskiem pracował w ZWUT w Węgrowie na stanowisku brygadzisty. Tamże też należał do NSZZ Solidarność i działał w węgrowskim oddziale Solidarności. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został pozyskany na zasadzie dobrowolności 11.10.1982 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Łasku. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Anna”. 06.10.1984 r. został przekazany na kontakt oficera MSW z Warszawy. Podczas współpracy informował między innymi o działaczach Solidarności z Węgrowa Królak Januszu, Ryczkowskim Jerzym, J. Szewczuku, Janie i Jerzym Chabierze, Andrzeju i Bogdanie Kosiorkach, Bolesławie Mateusiaku. Był dwukrotnie wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje 01.08.1983 r. – 1000 zł, 12.03.1984 r. – 2000 zł.

W archiwach IPN znajduje się 21 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00425/189 - Górecki Sylwester TW ps. „Anna” - Karta osobowa tajnego współpracownika (0,2 MB)

Komentarze


Zostaw komentarz