Bednarek Magdalena dysponent LK Tulipan

Magdalena Bednarek c. Zygmunta ur. 27.05.1956 r. IPN Lu 00414/792 i 00419/1721 dysponent LK krypt. „Tulipan” nr rej. 8574 Warszawa.

Mieszkanka Warszawy. Wykształcenie wyższe. Mgr resocjalizacji i profilaktyki. Zatrudniona w Okręgowym Zarządzie Zakładów Karnych w Warszawie. Właścicielka mieszkania w Warszawie przy ulicy Pułaskiej. Do współpracy z siedlecką SB zwerbował ją por. St. Zawadka st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach w celu użyczenia przez nią swojego mieszkania w zamian za miesięczne wynagrodzenie na Lokal Kontaktowy. Stosowną umowę zawarto 11.09.1987 r. Lokalowi nadano kryptonim „Tulipan”. Umowa trwała do 28.12.1989 roku. Została zakończona z powodu, że prywatna osoba zaoferowała jej większe pieniądze za wynajem. Ostatecznie współpracę z nią zakończono 16.01.1990 r. z powodu odmowy dalszej współpracy a jej akta zostały złożone w archiwum WZO WUSW w Siedlcach. W okresie współpracy pobrała łącznie 185 500 zł wynagrodzenia za udostępnianie siedleckiej SB swojego mieszkania. Są na ten fakt własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy. W jej mieszkaniu spotykali się z funkcjonariuszami siedleckiej SB następujący tajni współpracownicy: „Wiktor” nr rej. 7404 (Nasielski Aleksander), „Pik” nr rej. 6667 (Marczak Krzysztof), „Lubicz” nr rej. 6670 (Kniaginin Jerzy), „Henryk” nr rej. 7561 (Maciejewski Jan), „Ryszard” nr rej. 4919 (Kluj Adam), „Diana” nr rej. 4449 (Miłobędzki Ryszard), „Marek” nr rej. 3592 (Święch Eugeniusz), „Zygmunt” nr rej. 5097 (Życki Julian). Z ramienia Wydz. II WUSW w Sielcach LK „Tulipan” był prowadzony przez por. Zawadkę i ppor. W. Wójcika.

W archiwach IPN znajdują się 72 dokumenty dotyczące jej osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8574/1987

 

  • IPN Lu 00414/792/D Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego kryptonim "Tulipan" prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990, dotycząca: Magdalena Bednarek, imię ojca: Zygmunt, ur. 27-05-1956 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/792/J Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego kryptonim "Tulipan" prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990, dotycząca: Magdalena Bednarek, imię ojca: Zygmunt, ur. 27-05-1956 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1721 Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego kryptonim "Tulipan" prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990, dotycząca: Magdalena Bednarek, imię ojca: Zygmunt, ur. 27-05-1956 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 4 plus 6.