Andruszkiewicz Stanisław inf. Dmo

Andruszkiewicz Stanisław s. Władysława ur. 15.04.1920 IPN Lu 00419/372 informator ps. „Dmo” Klimonty gm. Mordy

Mieszkaniec wsi Klimonty gm. Mordy. W archiwach IPN zachowało się tylko 6 dokumentów dotyczących jego osoby w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy następującej treści: (pisownia oryginalna)

Zobowiązanie

Ja Andruszkiewicz Stanisław s. Władysława ur. 15 IV 1920 r. zam. wieś Klimonty gm. Stok Ruski zobowiązuję się współpracować z organami Bezpieczeństwa Publicznego dla wykrycia wrogich elementów którzy działają i sabotują przeciw ustrojowi demokratycznej Polski. Wszystko co będę widział i słyszał a co szkodzi państwu Polskiemu będę uczciwie i sumiennie donosił dla organów Bezpieczeństwa Publicznego. Wszystkie moje doniesienia będę podpisywał pseudonimem dmo. Moją tajemnicę współpracy z organami Bezpieczeństwa Publicznego nie będę nikomu rozgłaszał nawet bliższemu rodzeństwu i kolegom bo za wykrycie tej tajemnicy będę pociągnięty do odpowiedzialności przed organami Bezpieczeństwa Publicznego jak za zdradę tajemnicy Wojskowej.

Andruszkiewicz Stanisław

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/372 Andruszkiewicz Stanisław inf. ps. Dmo - zobowiązanie do współpracy z UB (0,6 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

 

  • IPN Lu 00419/372 [1024/I, 1515/II] (IPN BU 00966/372) Teczka personalna informatora pseudonim "Dmo " prowadzona przez PUBP w Siedlcach, dotycząca: Stanisław Andruszkiewicz, imię ojca: Władysław, ur. 15-04-1920 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz