Aleksiuk Marek TW Haler

Aleksiuk Marek s. Romana ur. 28.07.1961 IPN Lu 00415/208 i IPN Lu 00425/271 TW ps. „Haler” Siedlce kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności tokarz. Pracownik Zakładów Mechanicznych im. „Nowotki” w Siedlcach. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został pozyskany 06.01.1982 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w 45 pułku zmechanizowanym w Siedlcach. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Haler”. Współpracę zakończono 06.03.1984 r. z powodu zakończenia służby wojskowej. W chwili odchodzenia z wojska wyraził ochotę na dalsza współpracę z organami bezpieczeństwa i w związku z tym został przekazany przez kontrwywiad wojskowy na kontakt Wydziałowi V WUSW w Siedlcach. Co do dalszej jego współpracy nie odnaleziono dokumentów.

W archiwach IPN zachowało się 6 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Jaka jest suma 2 i 1?