Borowy Waldemar TW Andrzej

Waldemar Borowy s. Antoniego ur. 01.10.1958 r. IPN Lu 00415/120 TW ps. „Andrzej” Siedlce kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Siedlec. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został pozyskany 18.08.1978 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Andrzej”. Współpracę rozwiązano 26.03.1980 r. w związku z zakończeniem służby wojskowej.

Zachowało się 6 mikrofilmów z dokumentami na jego temat.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Jaka jest suma 7 i 9?