Borowy Waldemar TW Andrzej

Borowy Waldemar s. Antoniego ur. 01.10.1958 r. IPN Lu 00415/120 TW ps. „Andrzej” Siedlce kontrwywiad wojskowy

Do współpracy z WSW został pozyskany 18.08.1978 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Współpracę rozwiązano 26.03.1980 r. w związku z zakończeniem służby wojskowej.

Zachowało się 6 mikrofilmów z dokumentami na jego temat.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz