Kozak Adolf informator Gronek

Kozak Adolf s. Adama ur. 09.01.1922 IPN Lu 00419/247 informator ps. „Gronek” nr rej. 402 Łaskarzew pow. Garwolin

Mieszkaniec Łaskarzewa powiat Garwolin. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Dyżurny ruchu na stacji PKW w Życzynie gmina Trojanów. Do współpracy z PUBP w Garwolinie zwerbował go st. ref. Referatu Kolejowego PUBP w Garwolinie Koprowski Eugeniusz 10.08.1950 roku. Zwerbowano go na materiałach kompromitujących (nie ujawnił, że był członkiem i dezerterem z WP). Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Gronek”. W jego charakterystyce którą wystawił 16 listopada 1956 roku przez oficer operacyjny Oddziału V-go Zachód Staniewicz Bolesław możemy przeczytać między innymi: (pisownia oryginalna)

Celem werbunku w/w było rozpracowanie b. członków „WIN” ob. Ostrowskiego Władysława, który wówczas pracował jako zawiadowca stacji w Życzynie. W okresie dotychczasowej pracy informator ps. „Gronek” z org. B.P. jak wynika z otrzymanych od niego materiałów był on dość dobrym informatorem o czym świadczy chociażby fakt, że na otrzymanych od niego materiałach zlikwidowano bandę na terenie pow. Puławy. Nie mniej jednak reasumując pracę informatora ps. „Gronek” w okresie lat 55-56 należy stwierdzić, że nie przedstawiała się ona dobrze. Często były zrywane spotkania z przyczyn nieuzasadnionych przez informatora ps. „Gronek”. W pierwszych miesiącach 55 r. dał dość ciekawe doniesienie dot. Prac. PKP stacji Łaskarzew ob. Kroczkowskiego Józefa jako by ten rozsiewał wrogą propagandę oraz uprawiał handel złotem, lecz po częściowym sprawdzeniu stwierdzono, że materiały te całkowicie nie potwierdziły się. W związku z tym nasuwa się podejrzenie, że informator ps. „Gronek” w ostatnim okresie pracował źle bądź podał to jedynie dlatego, że miał chęć zysku, ponieważ w tym okresie otrzymał 250 zł. //..// Niewątpliwie informator ps. „Gronek” zdemobilizowało częste przekazywanie co raz innym pracownikom na kontakt. W miesiącu maju 1956 r. został przekazany w/w inf. mi na kontakt przez st. ref. Domańskiego z V-go Oddziału Siedlce do dalszego kontynuowania współpracy. //..// o ile chodzi o możliwości informator ps. „Gronek” do dalszej współpracy z org B.P. to należy stwierdzić, że w chwili obecnej specjalnie takowych nie posiada, gdyż nie tkwi w żadnej sprawie. Ni mniej jednak biorąc pod uwagę jego przyszłość polityczną jak również to, że informator ps. „Gronek” jest człowiekiem sprytnym i ma dość wysoki poziom intelektualny tak, że umie znaleźć się w każdym towarzystwie, na skutek tego można utrzymywać z nim kontakt i wykorzystywać do informowania nas o osobach nas interesujących.

Z czynnej sieci informatorów został wyeliminowany 14.12.1956 roku.

W archiwach IPN znajdują się 34 dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/247 Kozak Adolf informator „Gronek” - raport z werbunku informatora ps. „Gronek”, zobowiązanie do współpracy z UB, charakterystyka informator ps. „Gronek” (2,2 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: PUBP Garwolin 402/1950

 

  • IPN Lu 00419/247 Teczka personalna informatora pseudonim "Gronek" prowadzona przez PUBP/PUdsBP w Garwolinie w latach 1950-1956. Materiały dotyczące: Adolf Kozak, imię ojca: Adam, ur. 09-01-1922 r. (Dokumentacja aktowa)

Przejdź do następnej notki

Komentarze


Prosimy dodać 6 i 4.