Grasiak Wojciech TW Halina

Wojciech Grasiak s. Jana ur. 23.04.1956 IPN Lu 00425/54 TW ps. „Halina” nr rej. 35561 kontrwywiad wojskowy Kuflew pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec miejscowości Kuflew. pow. Mińska Mazowiecki. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności kierowca. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 30.06.1976 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Łebie. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Halina”. Za przekazywane informacje był dwukrotnie wynagradzany w formie pieniężnej. Współpracę zakończono w związku z przejściem do rezerwy 13.10.1977 roku.

W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 1 i 9.