Adameczek Stefan Ryszard TW Roman

Adameczek Stefan Ryszard s. Michała ur. 23.03.1935 IPN Lu 00414/103 i IPN Lu 00419/150 nr rej. 1151 TW ps. „Roman” Seroczyn

Mieszkaniec Seroczyna. Do współpracy z SB został pozyskany na zasadzie dobrowolności przez st. oficera operacyjnego SB KP MO w Sokołowie Podl. ppor. Henryka Witana do sprawy operacyjnej obserwacji kryptonim „Gruby” dotycząca ks. Konstantego Kozyry z parafii Seroczyn. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Jak podaje jego charakterystyka z 17 października 1963 r. przez st. sierż. K. Domańskiego st. oficera ds. bezpieczeństwa KP MO w Sokołowie Podlaskim dzięki jego informacjom Kolegium ds. Wykroczeń ukarało grzywną w wysokości 850 zł za nielegalną zbiórkę funduszy na potrzeby kościoła ks. Kozyrę z Seroczyna. Wraz z nim tego samego dnia ukarano 7 osób ze świeckiego aktywu katolickiego z Seroczyna na łączną kwotę 4400 zł. Od momentu pozyskania do chwili wystawienia powyższej charakterystyki był 11 razy wynagradzany pieniężnie na łączną kwotę 2500 zł. Jak podaje jego charakterystyka wystawiona 20.03.1965 r. udzielił do tego czasu 198 bardzo cennych informacji dotyczących reakcyjnych księży z parafii w Seroczynie i Sokołowie Podlaskim, za co został łącznie wynagrodzony pieniężnie na kwotę 3478 zł (w jego aktach są własnoręcznie pisane pokwitowania). W związku z tym, że po podjęciu pracy w 1965 r. w placówce handlowej w Sokołowie Podl. rozpił się i dokonał malwersacji na kwotę ok. 72 000 zł za co 18.01.1966 został aresztowany przez Prokuraturę Powiatową w Sokołowie Podl. 22.01.1986 r. z-ca Komendanta Powiatowego MO ds. bezpieczeństwa wystawił wniosek o zaniechaniu z nim współpracy i przekazaniu jego akt do Wydz. „C” KW MO w Warszawie

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Sokołów Podlaski 632/1961, KPMO Sokołów Podlaski 1151/1962

 

  • IPN Lu 00419/150 [515/I, 21617/I] (IPN BU 00966/150) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Roman" prowadzona w latach 1961-1966 przez Referat SB KPMO w Sokołowie Podlaskim, dotycząca: Stefan Ryszard Adameczek, imię ojca: Michał, ur. 23-03-1935 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 3 i 9?