Adamczyk-Györvari Jolanta TW Jola

Jolanta Adamczyk-Györvari c. Jana ur. 08.06.1951 IPN Lu 00414/441 i IPN Lu 00419/1301 TW ps. „Jola” nr rej. 3994 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie niepełne wyższe. Pracownik umysłowy Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał ją 29 kwietnia 1979 roku ppor. mgr. Zbigniew Kulma kier. Sekcji II Wydz. III KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jola”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do operacyjnego zabezpieczenia przez SB WSRP. Współprace zakończono w 1987 r. We wniosku o wyeliminowanie TW ps. „Jola” z czynnej sieci agentów wystawionego 16.03.1987 r. przez por. Zb. Kulmę st. insp. Wydz. III WUSW w Siedlcach czytamy:

Biorąc pod uwagę charakterystykę tajnego współpracownika ps. „Jola” oraz fakt, iż wymieniony od września 1984 r. jest obywatelem austriackim i na stałe przebywa w Austrii.

Wnoszę o wyeliminowanie w/w z sieci osobowych źródeł informacji a posiadane materiały złożyć w archiwum sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach w kategorii t. pracy B-5, t. personalna B-10. Nie istnieje możliwość ponownego podjęcia współpracy z tw ps. „Jola” przez pion III.

W archiwach IPN zachowały się 53 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jej osoby

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 3994/1979

 

  • IPN Lu 00414/442/D [2022/I] (IPN BU 001162/442/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Jola" prowadzona w latach 1979-1987 przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Jolanta Adamczyk-Györvari, imię ojca: Jan, ur. 08-06-1951 r. (Mikrofilm diazo 2022/1)
  • IPN Lu 00414/442/J [2022/I] (IPN BU 001162/442/J) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Jola" prowadzona w latach 1979-1987 przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Jolanta Adamczyk-Györvari, imię ojca: Jan, ur. 08-06-1951 r. (Mikrofilm jacket 2022/1)
  • IPN Lu 00419/1301 t. 1 [2022/I] (IPN BU 0966/1301 t.1) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Jola" prowadzona w latach 1979-1987 przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Jolanta Adamczyk-Györvari, imię ojca: Jan, ur. 08-06-1951 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1301 t. 2 [2022/I] (IPN BU 0966/1301 t.2) Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Jola" prowadzona w latach 1979-1987 przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Jolanta Adamczyk-Györvari, imię ojca: Jan, ur. 08-06-1951 r. (Dokumentacja aktowa)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

Jolanta Adamczyk

  • wykształcenie niepełne wyższe
  • kwmo
  • Jola Adamczyk
  • teczka personalna IPN
  • Zbigniew Kulma

Komentarze


Prosimy obliczyć 2 plus 6.