Adamiak Hanna Jadwiga TW Sylwek

Adamiak Hanna Jadwiga c. Stanisława ur. 28.04.1952 IPN Lu 00414/891 i IPN Lu 00419/1837 TW ps. „Sylwek” nr rej. 7676 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie ekonomiczne. Pracownik WUT w Siedlcach na stanowisku inspektora sekcji obronnej. Do współpracy z SB pozyskał ją 03.10.1985 r. chor. Zygmunt Łyszkiewicz insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Antena” mającej na celu zabezpieczenie ochronne WUT. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy i przyjęła pseudonim konspiracyjny „Sylwek”. W związku z zachodzącymi przemianami społeczno-politycznymi w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych postanowiono 12.01.1990 r, zakończyć współpracę z TW ps. „Sylwek” a jej akta złożyć w archiwum Biura „C” WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-5. W okresie współpracy TW przekazał SB 43 informacje, które były wykorzystywana w Sprawie Operacyjnej kryptonim „Antena”.

W archiwach IPN zachowały się 32 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jej osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7676/1985

 

  • IPN Lu 00414/891/D [2603/I] (IPN BU 001162/891/D) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Sylwek" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Hanna Jadwiga Adamiak, imię ojca: Stanisław, ur. 28-04-1952 r. (Mikrofilm diazo 2603/1)
  • IPN Lu 00414/891/J [2603/I] (IPN BU 001162/891/J) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Sylwek" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Hanna Jadwiga Adamiak, imię ojca: Stanisław, ur. 28-04-1952 r. (Mikrofilm jacket 2603/1)
  • IPN Lu 00419/1837 t. 1 [2603/I] (IPN BU 00966/1837 t. 1) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Sylwek" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Hanna Jadwiga Adamiak, imię ojca: Stanisław, ur. 28-04-1952 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1837 t. 2 [2603/I] (IPN BU 00966/1837 t. 2) Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Sylwek" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Hanna Jadwiga Adamiak, imię ojca: Stanisław, ur. 28-04-1952 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 5 plus 6.