Warpas Andrzej Bogdan TW Tulipan

Warpas Andrzej Bogdan s. Romana ur. 12.01.1960 IPN Lu 00425/137 TW ps. „Tulipan” nr rej. 50456 Wojcieszków kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Wojcieszków. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz-mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 24.03.1981 roku. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Tulipan”. Współpraca została zakończona 13.10.1982 roku z powodu przejścia do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 11 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz