Tomkiel Wiesław TW Rubin

Wiesław Tomkiel s. Czesława ur. 07.06.1955 r., IPN Lu 00425/35, TW ps. „Rubin” nr rej. 49021, kontrwywiad wojskowy, Sokołów Podlaski.

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie średnie o specjalności technik budowlany. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 28.07.1980 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Kołobrzegu. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Rubin”. Współpracę zakończono w związku z przejściem do rezerwy 08.04.1982 roku.

W archiwach IPN znajduje się 11 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy obliczyć 4 plus 1.