Duk Marek Kazimierz TW Litwin

Duk Marek Kazimierz s. Stanisława ur. 05.02.1949 IPN Lu 00419/863 TW ps. „Litwin” nr rej. 2816 Chodów k. Siedlec

Mieszkaniec wsi Chodów k. Siedlec Prowadził tam wspólnie z rodzicami gospodarstwo ogrodnicze. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanizator. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 02.09.1977 roku ppor. Stanisław Włodarczyk st. insp. SB Wydz. II KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Litwin”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Turysta”. Miał możliwości zdobywania informacji na temat osób będących w zainteresowaniu SB: Złotogórska Sabina, Sołtan Marek, Janas Urszula, Stephan Andrzej oraz ich rodzin. Był raz wynagrodzony 16.03.1978 roku kwotą tysiąca złotych za przekazywane informacje. 15.06.1981 r. st. insp. SB wydz. II KW MO w Siedlcach por. Andrzej Karczmarczyk wystawił wniosek o zaniechanie dalszej współpracy i złożenie jego akt w archiwum Wydz. „C” KW MO w Siedlcach. Teczki Personalnej w kategorii B-30 a Teczki Pracy w kategorii B-15.

W archiwach IPN znajdują się 202 dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

 • IPN Lu 00419/863 Duk Marek Kazimierz TW ps. Litwin - zobowiązanie do współpracy, pokwitowanie odbioru pieniędzy (0,9 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 2816/1977

 

 • IPN Lu 00414/229/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Litwin" prowadzona w latach 1977-1981 przez Wydział II KWMO w Siedlcach, dot. Marek Kazimierz Duk, imię ojca: Stanisław, ur. 05-02-1949 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 00414/229/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Litwin" prowadzona w latach 1977-1981 przez Wydział II KWMO w Siedlcach, dot. Marek Kazimierz Duk, imię ojca: Stanisław, ur. 05-02-1949 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 00419/863 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Litwin" prowadzona w latach 1977-1981 przez Wydział II KWMO w Siedlcach, dot. Marek Kazimierz Duk, imię ojca: Stanisław, ur. 05-02-1949 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 00419/863 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Litwin" prowadzona w latach 1977-1981 przez Wydział II KWMO w Siedlcach, dot. Marek Kazimierz Duk, imię ojca: Stanisław, ur. 05-02-1949 r. (Dokumentacja aktowa)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

 • tw litwin

 • kryptonim turyści
 • teczka personalna tajnego współpracownika
 • agent litwin
 • inwentarz ipn
 • kwmo

Komentarze


Zostaw komentarz