Bombiński Franciszek inf. Wierny

Bombiński Marian Franciszek s. Feliksa ur. 02.03.1919 r. IPN Lu 00419/198 TW ps. „Wierny” Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej + tzw. „mała matura”. Z zawodu muzyk. Do współpracy z UB w Mińsku Mazowieckim na zasadzie dobrowolności zwerbował go 03.01.1945 roku referent Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim M. Kołodziejczyk. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wierny”. Z czynnej sieci informatorów został wyeliminowany 6 sierpnia 1948 roku. W uzasadnieniu jego eliminacji napisano:

Informatora ps. „Wierny”, jako czł. PPR wyeliminować z czynnej sieci agenturalnej utrzymując z nim kontakt, jako z członkiem partii.

W archiwach IPN zachowało się 13 dokumentów dotyczących jego osoby w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy z organami bezpieczeństwa.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/198 Bombiński Marian Franciszek inf. ps. Wierny - zobowiązanie do współpracy z UB, orzeczenie o wyeliminowaniu informatora ps. „Wierny” z sieci agenturalnej (0,5 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

  • IPN Lu 00419/198 Teczka personalna informatora pseudonim "Wierny" prowadzona w latach 1945-1948 przez PUBP w Mińsku Mazowieckim, dotycząca: Franciszek Babiński, imię ojca: Feliks, ur. 02-03-1919 r. (Dokumentacja aktowa, Fotografia)

Komentarze


Zostaw komentarz