Bojar Piotr TW Borkowski

Piotr Bojar s. Kazimierza ur. 15.07.1950 r. IPN Lu 00414/728 TW ps. „Borkowski” Sokołów Podlaski

Pracownik Zakładów Mięsnych w Sokołowie Podlaskim na stanowisku brygadzisty w wędzarni. na Wydziale Produkcji Wędlin. Został pozyskany do współpracy 26.09.1983 r. w zamian za pomoc w odzyskaniu prawa jazdy za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu i nie karanie przez kolegium ds. wykroczeń. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy z SB. Był wykorzystywany w SOR „Chłodnia”, SOR „Star” i SOR „Zwrot”. Do jego zadań należało między innymi: zbierania informacji dotyczących swojego zakładu pracy, kolportażu pism bezdebitowych na terenie Zakładów Mięsnych i Sokołowa Podlaskiego, rozpoznawania nastroi i atmosfery niezadowolenia związanych z podwyżką cen artykułów żywnościowych i przemysłowych, rozpoznawanie działalności byłych działaczy „Solidarności”, rozpoznawanie przebiegu wizyt przedstawicieli firm z USA i innych krajów kapitalistycznych i także krajów z RWPG, ujawnianie wszelkich przejawów marnotrawstwa i niegospodarności. W trakcie współpracy odbył 42 spotkania. We wrześniu 1986 r. został zwolniony dyscyplinarnie z Zakładów Mięsnych za kradzież kiełbasy i ukarany grzywną przez kolegium w wysokości 30 tys. zł. Od maja 1987 pracuje, jako kierowca w PTHW w Sokołowie Podlaskim a następnie od kwietnia 1989 r. w RSP Morszków. TW informacje przekazywał ustnie, informacje nie miały znaczenia operacyjnego, wielokrotnie zrywał spotkania tłumacząc się chorobą żony. 19.11.1989 r. wystawiono wniosek o wyeliminowanie go z czynnej sieci TW i złożenia akt w archiwum WZO WUSW w Siedlcach. Wniosek o wyeliminowanie wystawił st. chor. Z. Pogorzelski Inspektor SB RUSW w Sokołowie Podlaskim.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: RUSW Sokołów Podlaski 6856/1983

  • IPN Lu 00414/728/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Borkowski", prowadzona przez Grupę IV SB / Referat VI SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1983-1989, dotycząca: Piotr Bojar, imię ojca: Kazimierz, ur. 15-07-1950 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/728/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Borkowski", prowadzona przez Grupę IV SB / Referat VI SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1983-1989, dotycząca: Piotr Bojar, imię ojca: Kazimierz, ur. 15-07-1950 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1652 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Borkowski", prowadzona przez Grupę IV SB / Referat VI SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1983-1989, dotycząca: Piotr Bojar, imię ojca: Kazimierz, ur. 15-07-1950 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1652 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Borkowski", prowadzona przez Grupę IV SB / Referat VI SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1983-1989, dotycząca: Piotr Bojar, imię ojca: Kazimierz, ur. 15-07-1950 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz