Nawerski Jan TW „Kolejarz”

Jan Cezary Nawerski s. Zygmunta ur. 24.06.1934 r., TW ps. „Kolejarz” nr rej. WUSW Lublin 10182/69 i WUSW Siedlce 4514/1979, akta zniszczone przez SB.

Jan Nawerski został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lublinie dnia 23.10.1969 roku jako kandydat na TW a następnie przerejestrowany na TW ps. „Kolejarz”, natomiast w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach został zarejestrowany dnia 27.07.1979 roku pod nr 4514 jako tajny współpracownik ps. „Kolejarz”. Jednostką rejestrującą był Wydział III WUSW w Siedlcach. 24.10.1979 roku akta TW ps. „Kolejarz” zostały przekazane do Wydziału III„A”.

Z protokołu z kontroli Wydziału V SB WUSW w Siedlcach z dnia 28.02.1987 r. sporządzonego przez kpt. J. Kruka St. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się iż TW ps. „Kolejarz” nr rej. 4514 odbywał spotkania z funkcjonariuszami SB w lokalu kontaktowym kryptonim „Zaułek” nr rej. 5557 (Furman Julianna).

Akta TW ps. „Kolejarz” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Kolejarz” 24.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację. Materiały zniszczyła jednostka we własnym, ponieważ nie posiadały wartości operacyjnej”.

Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Prosimy obliczyć 1 plus 9.