Kowalski Grzegorz TW Bocian

Kowalski Grzegorz s. Kazimierza ur. 20.04.1950 IPN Lu 00425/7 TW ps. „Bocian” nr rej. 29420 kontrwywiad wojskowy Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Bezwoli 07.03.1973 roku. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bocian”. Współpracę zakończono w związku z przejściem do rezerwy 03.10.1974 roku.

W archiwach IPN znajduje się 12 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 9 i 9.