Jabłoński Roman TW „Karol”

Roman Wiesław Jabłoński s. Tadeusza ur. 15.02.1955 w Siedlcach, TW ps. „Karol” nr rej. WUSW Siedlce 7358/1984

Roman Jabłoński został zarejestrowany w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Siedlcach w Wydziale III SB dnia 22.10.1984 roku jako kandydat na tajnego współpracownika. 11.12.1984 roku został przemianowany na TW ps. „Karol”. Akta TW ps. „Karol” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Karol” 08.01.1990 roku z dopiskiem „Materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie ponieważ nie posiadały wartości operacyjnej”.

Z protokołu z kontroli dokumentacji TW z dnia 10.06.1985 r. sporządzonej przez mjr T. Bohatyrewicza St. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się że:

TW „Karol” nr 7358 pozyskany 7.12.1984 r.

Materiał obciążający stanowił wniosek o ukaranie do Kolegium do Spraw Wykroczeń za kierowanie pojazdem w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

W kierunkowym planie przewidziano wykorzystanie go do rozpoznania działalności antysocjalistycznej na terenie zakładu pracy, w którym jest zatrudniony. Ma dotarcie do figurantów sprawy operacyjnej. Otrzymuje na piśmie konkretne zadania ofensywne, zmierzające do ujawnienia i rozpoznania osób zaangażowanych w organizowaniu audycji radia „Solidarność” i kolportujących wydawnictwa bezdebitowe. Rozlicza się z wykonawstwa zadań. Informacje przekazuje na piśmie. Są one konkretne, charakteryzują interesujące SB osoby i środowisko. Materiały przekazywane przez TW wykorzystywane są do prowadzonych spraw ewidencji operacyjnej. Są one wysoko oceniane przez N-ka Wydziału III. Spotkania z nim odbywają się w samochodzie poza Siedlcami i na terenie Siedlec oraz w lokalu gastronomicznym. Od chwili pozyskania do dnia kontroli odbyto 8 spotkań; ich częstotliwość jest duża - wynika to z bieżących potrzeb operacyjnych.

(IPN Lu 0426/211 k. 177)

opracował: Leszek Andrzejewski

Dokumenty:

Komentarze


Prosimy dodać 4 i 3.