Łęczycki Krzysztof TW „Sonia”

Krzysztof Łęczycki TW ps „Sonia” nr rej. WUSW Siedlce 7788/1985, akta zniszczone przez SB.

Krzysztof Łęczycki został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 25.09.1985 roku pod nr 7788 jako kandydat na tajnego współpracownika. 08.11.1985 roku został pozyskany jako tajny współpracownik przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sonia”. Jednostką rejestrującą był Wydział III WUSW w Siedlcach. Akta TW ps. „Sonia” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach rejestrację TW ps. „Sonia” wycofano 11.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację. Materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie, ponieważ nie posiadały wartości operacyjnej”.

opracował: Leszek Andrzejewski

Dokumenty:

Komentarze


Prosimy dodać 1 i 5.