Łubian Zbigniew TW Ali

Łubian Zbigniew s. Floriana ur. 30.09.1958 IPN Lu 00425/141 TW ps. „Ali” nr rej. 46684 Pilawa kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Pilawy. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 12.11.1979 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ali”. Współpracę zakończono 13.04.1981 r. z powodu przejścia do rezerwy. W okresie współpracy był raz wynagrodzony za przekazywane informacje kwotą 500 zł 05.03.1981 r.

W archiwach IPN znajduje się 11 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz