Budkiewicz Marek TW „Zenon”

Budkiewicz Marek Zenon s. Wincentego ur. 06.02.1953 r. IPN Lu 00414/937 i IPN Lu 00419/1880 TW ps. „Zenon” nr rej. 9213 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności malarz budowlany. Zatrudniony w Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 28.01.1988 r. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach ppor. Jan Polański. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zenon”. Celem werbunku było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Germania”. Współpraca została zakończona 22.02.1990 r.

W archiwach IPN znajduje się 46 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 9213/1989

  • IPN Lu 00414/937/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Zenon" prowadzona przez Wydział II WUSW Siedlce w latach 1989-1990. Materiały dotyczące: Marek Zenon Budkiewicz, imię ojca: Wincenty, ur. 06-02-1953 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/937/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Zenon" prowadzona przez Wydział II WUSW Siedlce w latach 1989-1990. Materiały dotyczące: Marek Zenon Budkiewicz, imię ojca: Wincenty, ur. 06-02-1953 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1880 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Zenon" prowadzona przez Wydział II WUSW Siedlce w latach 1989-1990. Materiały dotyczące: Marek Zenon Budkiewicz, imię ojca: Wincenty, ur. 06-02-1953 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1880 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Zenon" prowadzona przez Wydział II WUSW Siedlce w latach 1989-1990. Materiały dotyczące: Marek Zenon Budkiewicz, imię ojca: Wincenty, ur. 06-02-1953 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz