Zabijak Krzysztof TW Kwiat Róży

Zabijak Krzysztof s. Stanisława ur. 31.05.1965 IPN Lu 00415/256 i IPN Lu 00425/273 TW ps. „Kwiat Róży” nr rej. 70468 kontrwywiad wojskowy Sterdyń pow. Węgrów

Mieszkaniec wsi Sterdyń pow. Węgrów. Wykształcenie podstawowe. Bez zawodu. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na podstawie dobrowolności 23.02.1985 roku w czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Białej Podlaskiej. Własnoręcznie napisał deklarację o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kwiat Róży”. Współpracę zakończono 25.09.1986 roku z powodu odejścia do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 8 i 7.