Cichocki Marian rezydent „Tankowiec”

Cichocki Marian s. Stanisława ur. 28.07.1928 r. IPN Lu 00419/203 informator/rezydent ps. „Tankowiec” Latowicz pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec miejscowości Latowicz powiat Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. 18 lipca 1951 roku przystąpił do współpracy z organami informacji wojskowej w charakterze tajnego współpracownika a następnie rezydenta zapasowego podczas odbywania służby wojskowej w marynarce wojennej w Dziale Okrętów Pomocniczych w Gdyni na tankowcu ORP „Meduza” gdzie pełnił służbę w stopniu starszego marynarza na stanowisku kucharza. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Tankowiec”. W charakterystyce pracy rezydenta ps. „Tankowiec”, którą wystawił 30.10.1952 r. st. oficer inf. VI Wydz. O.Z.I. nr 8 por. Sienkiewicz możemy przeczytać: (zachowano oryginalną pisownię)

Rezydent „TANKOWIEC” z Organami Informacji MON współpracuje od dnia 18.07.1951 r. Rezydentem zapasowym został dnia 22.IX.1952 r. agentury na łączności dotychczas nie posiadał, z powodu rezygnacji jego z nadterminowej służby w wojsku. Za czas swojej współpracy z nami wykazał się, jako chętny i zdyscyplinowany współpracownik. Konspirację zna b. dobrze i ściśle umie jej przestrzegać. W rozpracowaniach udziału nie brał. Materiały dawał o charakterze informacyjno-pierwiastkowym, szereg z nich zasługiwało na naszą operacyjną uwagę. Polecenia i wskazówki oper-pracownika wykonywał sumiennie dokładnie i na czas. Był przez pewien czas na łączności u rezydenta, gdzie z nałożonych nań zadań wywiązywał się dość dobrze. Jest podoficerem o inteligencji średnie. Politycznie dość dobrze wyrobiony. Do Polski Ludowej i ZSRR ustosunkowany pozytywnie. Do kleru i religii ustosunkowany wrogo. Jest niewierzącym. Bez nałogów. Moralnie prowadzi się nienagannie. Klasowo czujny. Jako członek partii wobec wroga zajmował stanowisko właściwe. Jest przodownikiem wyszkolenia bojowego i politycznego. W wojsku dotychczas nie był w ogóle karany, miał natomiast szereg pochwał i wyróżnień. Przez D-two charakteryzowany jest dodatnio jako jeden z lepszych podoficerów. Charakter posiada stanowczy. Energiczny i spostrzegawczy. Dość inteligentny. Wyraża chęć pracy w Organach Bezpieczeństwa Publicznego. We współpracy był szczery. Na zaufanie w zupełności zasługuje. Po odpowiednim przeszkoleniu mógłby być wartościowym pracownikiem Organów Bezpieczeństwa Publicznego.

30.09.1953 r. został pozyskany do współpracy z PUBP w Mińsku Mazowieckim w charakterze rezydenta.

W archiwach IPN znajdują się 20 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

  • IPN Lu 00419/203 Teczka personalna informatora/rezydenta pseudonim "Tankowiec" prowadzona w latach 1951-1953 przez Wydział VI Okręgowego Zarządu Informacji w Gdańsku/PUBP w Mińsku Mazowieckim, dotycząca Marian Cichocki, imię ojca: Stanisław, ur. 28-07-1928 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 9 plus 7.