Cichy Mieczysław TW „Bolek”

Mieczysław Tadeusz Cichy s. Jakuba ur. 22.07.1931 r. w Bzurówce k. Sochaczewa, sygn. akt: IPN Lu 00419/1836 i IPN Lu 00414/890, TW ps. „Bolek” nr rej. WUSW Siedlce 8452/1987, Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-elektryk. Zatrudniony na stanowisku kierownika w Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego Łączności w Warszawie ekspozytura w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju 6.03.1987 r. chor. Zygmunt Łyszkiewicz insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. W rozmowie pozyskaniowej zasygnalizował, że w przeszłości brał udział w walkach z „bandami” i zawsze był po stronie władzy. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bolek”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do sprawy obiektowej kryptonim „Antena” oraz prowadzenie obserwacji działania i zachowania opozycyjnego działacza Michała Skurosza. W jego charakterystyce wystawionej 19.02.1990 r. możemy przeczytać, że w okresie współpracy odbyto z TW 7 spotkań. Był źródłem ogólnoinformacyjnym. W tej samej charakterystyce chor. Łyszkiewicz wnioskował o rozwiązanie z nim współpracy w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych.

W archiwach IPN znajduje się 26 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8452/1987

  • IPN Lu 00414/890/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Bolek" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Mieczysław Tadeusz Cichy, imię ojca: Jakub, ur. 22-07-1931 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/890/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Bolek" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Mieczysław Tadeusz Cichy, imię ojca: Jakub, ur. 22-07-1931 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1836 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Bolek" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Mieczysław Tadeusz Cichy, imię ojca: Jakub, ur. 22-07-1931 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1836 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Bolek" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Mieczysław Tadeusz Cichy, imię ojca: Jakub, ur. 22-07-1931 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 4 i 5?