Komorowski Andrzej LK „Dworzec”

Andrzej Komorowski s. Juliana ur. 11.11.1933 r., IPN Lu 00419/1493 i IPN Lu 00414/571, właściciel LK „Dworzec” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 8169/1986 , Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Emerytowany żołnierz LWP w stopniu ppor. w stanie spoczynku. Brat emerytowanego funkcjonariusza MO. Z zawodu stolarz-cieśla. Pracownik Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Unitra” w Warszawie. Od marca 1986 r. por. Janusz Adamiec insp. gr. V RSUW w Mińsku Mazowieckim opracowywał go, jako kandydata do prowadzenia lokalu kontaktowego. 7 lipca 1986 roku zawarto formalną umowę na udostępnianie swojego mieszkania pracownikom SB w poniedziałki i czwartki w godzinach 9-11 i 18-20. Za użyczania swojego mieszkania był wielokrotnie wynagradzany kwotami pieniędzy od 2 do 6 tysięcy złotych. Pierwszy raz w lipcu 1986 r. a ostatni 20.08.1989 r. Zachowały się w jego aktach liczne pokwitowania na odbiór pieniędzy. W LK „Dworzec” SB odbywała spotkania między innymi z TW „Jawor” nr. rej. 8139, TW „Krzysztof” nr. rej. 4091, TW „Grzesiek” nr. rej. 7733. Lokal ten funkcjonował od 21.04.1986 do 30.03.1989 r.

21.08.1989 r. por. Janusz Adamiec wystawił wniosek o zakończeniu korzystania z LK „Dworzec”. W uzasadnieniu wniosku napisał:

Wspomniany lokal wykorzystywany był, jako lokal kontaktowy. Na początku 1988 r. wprowadziła się do lokalu jego była żona, z którą był rozwiedziony, od tego momentu rozpoczęły się między nimi różne nieporozumienia. Właściciel lokalu począł nadużywać napoje alkoholowe, z którego to powodu zawieszono korzystanie z lokalu. Po wyjeździe żony w miesiącu czerwcu 1988 r. wznowiono korzystanie z lokalu. Pomimo wyjazdu zony do USA właściciel nie zaprzestał spożywania napoi alkoholowych – pije nałogowo i nie pracuje. Kompromituje się w otoczeniu swoim zachowaniem i wyglądem. Nie spełnia pozytywnych warunków przy korzystaniu z mieszkania, postępowanie jego może doprowadzić do dekonspiracji lokalu w tym także osób tam przyjmowanych. W związku z powyższym wnoszę o zakończenie korzystania z LK i proponuję złożenie teczki w archiwum Biura Wydziału „C” w kategorii B-5/z.

W archiwach IPN zachowały się 74 mikrofilmy i dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko, Leszek Andrzejewski

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: RUSW Mińsk Mazowiecki 8169/1986

  • IPN Lu 00414/572/D Teczka dysponenta lokalu kontaktowego kryptonim "Dworzec", prowadzona przez Grupę V RUSW w Mińsku Mazowieckim w latach 1986-1989, dotycząca: Andrzej Komorowski, imię ojca: Julian, ur. 11-11-1933 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/572/J Teczka dysponenta lokalu kontaktowego kryptonim "Dworzec", prowadzona przez Grupę V RUSW w Mińsku Mazowieckim w latach 1986-1989, dotycząca: Andrzej Komorowski, imię ojca: Julian, ur. 11-11-1933 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1493 Teczka dysponenta lokalu kontaktowego kryptonim "Dworzec", prowadzona przez Grupę V RUSW w Mińsku Mazowieckim w latach 1986-1989, dotycząca: Andrzej Komorowski, imię ojca: Julian, ur. 11-11-1933 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 7 plus 7.