Wróbel Krystyna TW „Anna”

Krystyna Wróbel c. Jana ur. 18.08.1935 r. IPN Lu 555/12 TW ps. „Anna” nr rej. 6314 Marianka gm. Mińsk Mazowiecki.

Mieszkanka miejscowości Marianka gmina Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniona na stanowisku brygadzistki działu specjalnego w Spółdzielni Produkcyjnej „Chema” w Olesinie Małym koło Mińska Mazowieckiego. W spółdzielni tej produkowano na potrzeby resortu spraw wewnętrznych między innymi Ręczne Miotacze Gazu. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał ją 30.06.1982 roku na zasadzie dobrowolności ppor. Bala Bogdan insp. Wydz. V KW MO w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji ze Spółdzielni „Chema” przede wszystkim z działu, w którym wykonywana jest produkcja specjalna. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Anna”. Współpracę z nią zakończono 18.06.1985 roku z powodu utracenia możliwości udzielania informacji z powodu przejścia na rentę inwalidzką. A jej akta umieszczono w archiwum Wydziału ZD Sekcji „C” WUSW w Siedlcach. W okresie współpracy 5 razy była nagradzana upominkami rzeczowymi na łączną kwotę 4590 zł. Ostatni raz 5 listopada 1984 roku.

W archiwach IPN znajdują się 154 karty dokumentów dotyczących jej osoby. Z dokumentów dotyczących jej osoby zdjęto klauzule tajności 16.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 6314/1982

  • IPN Lu 554/11/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Anna”, prowadzona przez Wydział V KWMO/WUSW w Siedlcach/Grupę V SB RUSW w Mińsku Mazowieckim w latach 1981-1985. Materiały dotyczące: Krystyna Wróbel, imię ojca: Jan, ur. 18-08-1935 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/11/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Anna”, prowadzona przez Wydział V KWMO/WUSW w Siedlcach/Grupę V SB RUSW w Mińsku Mazowieckim w latach 1981-1985. Materiały dotyczące: Krystyna Wróbel, imię ojca: Jan, ur. 18-08-1935 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/12 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Anna”, prowadzona przez Wydział V KWMO/WUSW w Siedlcach/Grupę V SB RUSW w Mińsku Mazowieckim w latach 1981-1985. Materiały dotyczące: Krystyna Wróbel, imię ojca: Jan, ur. 18-08-1935 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/12 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Anna”, prowadzona przez Wydział V KWMO/WUSW w Siedlcach/Grupę V SB RUSW w Mińsku Mazowieckim w latach 1981-1985. Materiały dotyczące: Krystyna Wróbel, imię ojca: Jan, ur. 18-08-1935 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Krystyny Wróbel, tajnego współpracownika pseudonim „Anna” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/12 i IPN BU Z/001803/13.


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

Krystyna Wróbel

  • Chema Olesin
  • teczka personalna IPN
  • tw Anna
  • zbiór zastrzeżony IPN
  • RUSW

Komentarze


Zostaw komentarz