Skrzypiec Zdzisław TW „Eugeniusz”

Zdzisław Skrzypiec s. Tadeusza ur. 28.04.1940 r., TW ps. „Eugeniusz” nr rej. WUSW Siedlce 7164/1984, akta zniszczone przez SB.

Zdzisław Skrzypiec został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 10.04.1984 roku pod nr 7164 jako tajny współpracownik ps. „Eugeniusz”. Jednostką rejestrującą był Wydział IV WUSW w Siedlcach. 21.03.1985 roku został przekazany do Wydziału VI WUSW Siedlce.

Z protokołu z kontroli dokumentacji TW z dnia 10.06.1985 r. sporządzonej przez mjr T. Bohatyrewicza St. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się że:

TW „Eugeniusz” nr 7164 pozyskany 22.03.1984 r.

Materiał obciążający stanowił wniosek o ukaranie do Kolegium do Spraw Wykroczeń za kierowanie pojazdem w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

W kierunkowym planie przewidziano wykorzystanie go do realizacji zadań ogólnorozpoznawczych. (…) Do dnia kontroli odbyto z nim tylko 2 spotkania. (…) Realizuje otrzymane zadania informując ustnie o znanych mu faktach. Na podstawie przekazanych informacji trudno ocenić jego przydatność.

(IPN Lu 0426/211 k. 179v)

Akta TW ps. „Eugeniusz” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Eugeniusz” 05.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację. Materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie ze względu na nieprzydatność operacyjną”.

Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Prosimy obliczyć 6 plus 3.