Skwierczyński Witold TW „Marek”

Witold Marek Skwierczyński s. Jana ur. 24.04.1939 r. IPN Lu 00419/1778 i IPN Lu 00414/349 TW ps. „Marek” nr rej. 7641 Gołąbek gm. Paprotnia

Teczka personalna tajnego współpracownika SB pseudonim „Marek” (Witold Skwierczyński)
Teczka personalna TW ps. „Marek” (W. Skwierczyński)

Mieszkaniec wsi Gołąbek. Członek PZPR. Magazynier w Gminnej Spółdzielni Samopomoc w Siedlcach. 1985.11.12 napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej przyjmując pseudonim konspiracyjny „Marek”. Zwerbował go kpt. J. Sadowski.

Podczas spotkania werbunkowego przekazał charakterystyki osób, które podejrzewa o kolportaż wrogich ulotek.

dn. 27.06.85 r.

Informacja

Prace rozpocząłem G.S.S.Ch. w Paprotni w roku 1977. Gdy powstała Solidarność, na terenie Paprotni powstał Gminy Związek tej organizacji. Ze znanych mi osób którzy zaczęli rządzić Solidarnością to Olędzki Jan zam. Koryciany, Paprocki Sławomir zam. Trębice Dolne, Kobyliński Izydor zam. Paprotnia, Paprocki Roman zam. Trębice Dolne, Łęczycki Marian zam. Pluty, Czapski Zygmunt zam. Koryciany, Sypiański Zygmunt zam. Koryciany, Łęczycki Kazimierz zam. Podawce, Skwierczyński Wiesław zam. Skwierczyn Lacki, Lipiński Edward zam. Nasiłów.

Wymienione osoby działali nie tylko w Paprotni, ale jak widziałem osobiście jak jeździli po okolicznych wsiach i namawiali rolników do organizowania się w Solidarność. Wielokrotnie przychodzili do mnie do miejsca pracy i usilnie tłumaczyli mi, że muszę być ich człowiekiem. Wyjaśniali, że Solidarność jak zdobędzie poparcie wszystkich ludzi to władza musi ustąpić. Stale mnie denerwowało to, że osoby te nie znając zasad kierowania wtykali wszędzie swoje trzy grosze. Zaczęli rozdzielać maszyny rolnicze, materiały budowlane oraz węgiel. Dzielili to przeważnie wśród swoich członków i sympatyków. O członkach PZPR nie chcieli słyszeć Ja jako członek PZPR od lat 25 bardzo tym się denerwowałem. Gdy z nimi rozmawiałem to stale tłumaczyli mi bym porzucił czerwonych, tak jak to zrobili oni. Kto tego nie zrobi już teraz to w przyszłości będzie musiał zjeść legitymację. O takich sprawach informowałem komendanta posterunku MO. Do najgorszych zaliczam Olędzkiego Jana oraz mieszkańca wsi Wyrozęby który ma na imię Bartek (Znam go osobiście bardzo dobrze, lecz nazwiska nie pamiętam).

Ten Bartek roznosił po wsiach Gminy Paprotnia ulotki, broszurki i inne gazetki. Moim zdaniem Bartek był sprawcą napisu na ścianie budynku Urzędu Gminy. W dalszym ciągu Bartek w rozmowach wypowiada się, że Solidarność wróci. Stale krytykuje i szkaluje gen. Jaruzelskiego, Rząd i PZPR. Tak samo wypowiada się pod adresem Naczelnika Gminy i władz wojewódzkich. Wymieniony bardzo często wyjeżdża w kierunku Siedlec. Wiadomym mi jest, że Bartek handluje wódką. W chwili obecnej ci byli krzykacze Solidarności widzę, jak spotykają się i zawzięcie dyskutują, byłem osobiście świadkiem takich rozmów. Ulotek i gazetek nie widziałem. Jako magazynier mam stałe, bezpośrednie i szerokie kontakty codziennie z rolnikami okolicznych wsi. Gdyby pojawiły się ulotki lub inne wrogie pisma, to na pewno o tym fakcie dowiedziałbym się. (...) Jako Polak i obywatel uważam za stosowne udzielenie niezbędnej pomocy organom ścigania w przypadku wrogiej lub przestępczej działalności przeciwko państwu.

[podpis nieczytelny]

Podczas współpracy z SB informacje przekazywał ustnie oficerowi prowadzącemu. Informacje te były wykorzystywane do rozpracowywania opozycji Solidarnościowej działającej na terenie gminy Paprotnia, miedzy innymi w SOR „Listy” i rozpracowywaniu figuranta kryptonim „Biały” [Sławomir Paprocki]. 4 IV 1986 został za swoje informacje wynagrodzony kwotą 2000 zł (jest na to jego własnoręcznie napisane pokwitowanie). Był kontrolowany przez TW „Nippon” [Józef Ogrodniczuk] i TW „Tadek” [Grzegorz Mężyński]. Współprace rozwiązano w 1990 r. w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacja MSW.

W archiwach IPN zachowało się 48 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

 • IPN Lu 00419/1778 t. 1 Teczka personalna Witolda Skwierczyńskiego, tajnego współpracownika SB pseudonim „Marek” - Informacja, Charakterystyka tw ps. „Marek” nr rej. 7641 (3,7 MB)
 • IPN Lu 00419/1778 t. 2 Teczka pracy Witolda Skwierczyńskiego, tajnego współpracownika SB pseudonim „Marek” - Wykaz osób występujących w materiałach osobowego źródła informacji, Donosy TW „Marek” spiane na podstawie słów źródła, Projekt zadań przekazany do realizacji dla TW ps „Marek” (15,5 MB)
 • Witold Marek Skwierczyński TW ps. „Marek” - nota wystawiona przez IPN potwierdzająca tożsamość TW (0,2 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7641/1985

 • IPN Lu 00414/849/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Marek" prowadzona przez Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Witold Marek Skwierczyński, imię ojca: Jan, ur. 24-04-1939 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 00414/849/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Marek" prowadzona przez Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Witold Marek Skwierczyński, imię ojca: Jan, ur. 24-04-1939 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 00419/1778 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Marek" prowadzona przez Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Witold Marek Skwierczyński, imię ojca: Jan, ur. 24-04-1939 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 00419/1778 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Marek" prowadzona przez Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Witold Marek Skwierczyński, imię ojca: Jan, ur. 24-04-1939 r. (Dokumentacja aktowa)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

Marek Skwierczyński

 • teczka personalna tajnego współpracownika
 • teczki SB
 • TW Marek
 • teczka tajnego współpracownika
 • teczki agentów SB

Komentarze


Prosimy dodać 5 i 1.