Luczewski Michał TW „Olek”

Michał Luczewski s. Aleksandra ur. 07.05.1942 r. w Kurianach pow. Białystok, TW ps. „Olek” nr rej. WUSW Siedlce 6521/1982, akta zniszczone przez SB.

Mieszkaniec Kurian pow. Białystok i Białegostoku. Michał Luczewski został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 19.11.1982 roku pod nr 6521 jako kandydat na tajnego współpracownika. Już 23.12.1982 roku został przekwalifikowany na TW ps. „Olek”. Jednostką rejestrującą był Wydział III WUSW w Siedlcach. 26.06.1986 roku został przekazany do Wydziału VI WUSW Siedlce.

Z protokołu z kontroli dokumentacji TW z dnia 10.06.1985 r. sporządzonej przez mjr T. Bohatyrewicza St. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się że:

TW „Olek” nr 6521 pozyskano 23.12.1982 r.

Materiał obciążający stanowił wniosek o ukaranie do Kolegium do Spraw Wykroczeń za kierowanie pojazdem w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

W kierunkowym planie przewidziano wykorzystanie go do realizacji zadań ogólnorozpoznawczych dotyczących środowiska, w których pracuje i środowisk, z którymi utrzymuje kontakty służbowe i prywatne. Zadań ofensywnych nie przewidziano.

Otrzymuje zadania konkretne dotyczące charakteryzowania poszczególnych osób i środowisk, rozpoznawania nastrojów, składania sprawozdań z imprez, w których uczestniczy. Zadania są dostosowane do jego możliwości. Rozlicza się z otrzymywanych zadań. Informacje opracowuje na piśmie i uzupełnia ustnie podczas spotkań. Są one wykorzystywane do rozpoznania kontrolowanych operacyjnie środowisk. Realizuje także zadania dotyczące problematyki Wydziału IV. Przekazywane przez niego informacje są przydatne i wysoko ocenione przez Naczelnika Wydziału III.

Spotkania z nim odbywają się systematycznie średnio 1 w miesiącu lub częściej, jeżeli zachodzi potrzeba. Miejsca spotkań różne. Najwięcej – 9 odbyto w samochodzie TW, 5 w LK a 4 w lokalu gastronomicznym.

(IPN Lu 0426/211 k. 177v)

Akta TW ps. „Olek” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Olek” 08.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację. Materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie ze względu na nieprzydatność”.

Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Jaka jest suma 6 i 4?