Borkowski Henryk TW Brzoza

Borkowski Henryk s. Jana ur. 15.05.1946 r. IPN Lu 00419/18 TW ps. „Brzoza” nr rej. 5338 Hołubla pow. Siedlce

Pochodził z rolniczej rodziny z Hołubli. Pozyskany do współpracy 15.01.1970 r . Był w tym czasie studentem WSN w Siedlcach. Był używany do rozpoznania w zakresie działalności i zamiarów kleru katolickiego na odcinku duszpasterstwa akademickiego w Siedlcach. Kilkakrotnie uczestniczył w pielgrzymkach do Częstochowy. Był wynagradzany pieniężnie za pokwitowaniem. Są pokwitowania na pobieranie pieniędzy. 10000 zł do 15.08.1974 (Był ukierunkowywany na ujawnianie nazwisk studentów biorących udział w konwersatoriach, wycieczkach i obozach organizowanych przez ks. Stefana Kornasa. Spotkania z TW odbywały się ze względów bezpieczeństwa w LK krypt. „Danusia”.

W roku szkolnym 1974/75 pracował w Wydziale Oświaty w Stargardzie Szczecińskim. Swoje usługi zaoferował tamtejszemu SB.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Siedlce 5338/1970, KWMO Siedlce 968/1975

  • IPN Lu 00419/18 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Brzoza", prowadzona przez Referat SB KPMO w Siedlcach/ KWMO w Siedlcach w latach 1970-1975, dotycząca: Henryk Borkowski, imię ojca: Jan, ur. 15-05-1946 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 8 i 3.