Cieślak Zdzisław TW „Jerzy”

Cieślak Zdzisław s. Adama ur. 11.09.1930 r. IPN Lu 00414/247 TW ps. „Jerzy” nr rej. 5141 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności księgowy. Zatrudniony na stanowisku głównego księgowego w Siedleckim Kombinacie Budowlanym „Podlasie”. Do współpracy z SB został pozyskany przez Wydział V KW MO w Siedlcach na zasadzie dobrowolności 03.09.1980 r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jerzy”. Współpraca została zakończona 09.02.1982 r. z powodu przejścia na wcześniejszą emeryturę ze względu na stan zdrowia. W okresie współpracy odbyto z nim 17 spotkań. Przekazywane przez niego informacje dotyczyły nastrojów i komentarzy załogi jego przedsiębiorstwa, działalności działaczy Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność jak i też nieprawidłowości wynikających z nadużywania stanowisk pracy w celu osiągania korzyści materialnych. Przy realizacji zlecanych mu przez SB zadań nie ograniczał się tylko do ich realizacji, lecz przejawiał przy tym sporo własnej inicjatywy. Informacje przekazywał w formie ustnej. Nie był wynagradzany za przekazywane informacje.

W archiwach IPN znajduje się 20 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 5141/1980

  • IPN Lu 00414/247/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Jerzy" prowadzona w latach 1980-1982 przez Wydział III "A" V KWMO w Siedlcach, dotycząca: Zdzisław Cieślak, imię ojca: Adam, ur. 11-09-1930 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/247/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Jerzy" prowadzona w latach 1980-1982 przez Wydział III "A" V KWMO w Siedlcach, dotycząca: Zdzisław Cieślak, imię ojca: Adam, ur. 11-09-1930 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/909 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Jerzy" prowadzona w latach 1980-1982 przez Wydział III "A" V KWMO w Siedlcach, dotycząca: Zdzisław Cieślak, imię ojca: Adam, ur. 11-09-1930 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/909 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim: "Jerzy" prowadzona w latach 1980-1982 przez Wydział III "A" V KWMO w Siedlcach, dotycząca: Zdzisław Cieślak, imię ojca: Adam, ur. 11-09-1930 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz