Chojęta Feliks LK krypt. „Morszkowianka”

Feliks Chojęta s. Józefa ur. 09.11.1917 r., sygn. akt: IPN Lu 00419/143, LK krypt. „Morszkowianka”, Sokołów Podlaski.

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Funkcjonariusz SB. Z zawodu kierowca. 27.03.1986 podpisał umowę z funkcjonariuszami RUSW w Sokołowie Podlaskim na użyczanie im swojego mieszkania przy ulicy 8 sierpnia w Sokołowie Podlaskim od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12 do 1850 w zamian za wynagrodzenie w wysokości pięć tysięcy złotych kwartalnie. Zobowiązanie o zachowanie tego faktu własnoręcznie napisał on jak i jego żona Maria Chojęta. Łącznie w okresie od 7.05.1986 do 30.12.1988 otrzymał od nich wynagrodzenie w wysokości 55 000 zł z rąk oficera SB z RUSW w Sokołowie Podlaskim chorążego Krzysztofa Anuszkiewicza.

Z kontroli lokalu kontaktowego „Morszkowianka” przeprowadzonej 1987.03.25 możemy dowiedzieć się, iż:

Zorganizowany w marcu 1986 r. LK „Morszkowianka” został wytypowany zgodnie z wymogami konspiracji. Mieści się on w bloku mieszkalnym. Właściciel przez przeważającą część roku przebywa u rodziny w Warszawie, więc lokal jest wolny przez długie okresy. Osobowość właściciela i wykonywany przez niego w przeszłości zawód gwarantują w pełni zachowanie w tajemnicy formy pracy SB.

W czasie korzystania z jego mieszkania spotykano tam się z następującymi TW: „Bożena” nr rej. 7190, „Dorota” nr rej. 7105, „Zygmunt” nr rej. 7717, „Maluch” nr rej. 7498, „Robert” nr rej. 8554, „Góral” nr rej. 7374 (Chybowski Włodzimierz). 9.02.1989 roku umowa została rozwiązana z powodu wypowiedzenia umowy przez właściciela mieszkania z powodu podeszłego wieku i pogarszającego się stanu jego zdrowia.

W archiwach IPN znajduje się 121 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/143 Feliks Chojęta dysponent LK „Morszkowianka - Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy faktu korzystania z mieszkania przez Służbę Bezpieczeństwa w Sokołowie Podlaskim, pokwitowania odbioru pieniędzy (3,6 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: RUSW Sokołów Podlaski 7562/1985

  • IPN Lu 00419/1435 Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego pseudonim "Morszkowianka" prowadzona w latach 1985-1989 przez Referat SB RUSW w Sokołowie Podlaskim dotycząca: Feliks Chojęta, imię ojca: Józef, ur. 19-11-1917 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 0212/127 Akta personalne funkcjonariusza SB: Chojęta Feliks, imię ojca: Józef, ur. 19-11-1917 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz