Nowakowski Józef LK „Zajazd”

Józef Nowakowski s. Antoniego ur. 23.10.1930 r. IPN Lu 00419/1209 dysponent LK krypt. „Zajazd” nr rej.1006 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie średnie. Zatrudniony na stanowisku kierownika hotelu w Cukrowni im. F. Malinowskiego w Sokołowie Podlaskim. Członek PZPR. 29.11.1974 roku podpisał umowę z Komendą Powiatową MO w Sokołowie Podlaskim na użyczenie swojego mieszkania w hotelu, jako lokalu kontaktowego na potrzeby tamtejszej SB z możliwością korzystania z niego we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10 do 20 lub od godziny 14 do 21 w zamian za wynagrodzenie w wysokości 450 zł miesięcznie. Do współpracy na zasadzie dobrowolności zwerbował go kpt. Henryk Witan st. insp. operacyjny SB KP MO w Sokołowie Podlaskim. 03.09.1986 roku rozwiązano umowę o współpracy z powodu zagrożenia dekonspiracją ww. lokalu z powodu zatrudnienia w hotelu nowych portierów, a materiały dotyczące LK krypt. „Zajazd” złożono w archiwum ZO Sekcja „C” WUSW w Siedlcach. Okresie współpracy był 18 razy wynagradzany pieniężnie na łączną sumę 188 300 zł. W LK krypt. „Zajazd” odbywano spotkania z następującymi TW: „Gwiazdowski” nr rej. 3015, „Janusz” nr rej. 6622 (Piotrowski Waldemar), „Brzózka” nr rej. 5251 (Bałkowiec Zdzisław), „Halina” nr rej. 28648, „Pawłowski” nr rej. 28464, „Jabłoński” nr rej. 28530, „Halina” nr rej. 1495, „Dominik” nr rej. 2029.

W archiwach IPN znajduje się 148 kart dokumentów dotyczących jego osoby w tym liczne pokwitowania pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1209 Nowakowski Józef dysponent LK „Zajazd” - umowa korzystania z mieszkania, karta wynagrodzeń i kosztów, postanowienie o zaprzestaniu korzystania, pokwitowania odbioru pieniędzy (13,5 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Sokołów Podlaski 27977/1974, KWMO Siedlce 1006/1975

  • IPN Lu 00414/388/D Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego pseudonim "Zajazd" prowadzona w latach 1973-1986 przez Referat SB KPMO w Sokołowie Podlaskim/Wydział II/III/III"A"/IV KWMO w Siedlcach/SB RUSW w Sokołowie Podlaskim dotycząca: Józef Nowakowski, imię ojca: Antoni, ur. 23-10-1930 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/388/J Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego pseudonim "Zajazd" prowadzona w latach 1973-1986 przez Referat SB KPMO w Sokołowie Podlaskim/Wydział II/III/III"A"/IV KWMO w Siedlcach/SB RUSW w Sokołowie Podlaskim dotycząca: Józef Nowakowski, imię ojca: Antoni, ur. 23-10-1930 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1209 Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego pseudonim "Zajazd" prowadzona w latach 1973-1986 przez Referat SB KPMO w Sokołowie Podlaskim/Wydział II/III/III"A"/IV KWMO w Siedlcach/SB RUSW w Sokołowie Podlaskim dotycząca: Józef Nowakowski, imię ojca: Antoni, ur. 23-10-1930 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 1 plus 2.