Barczak vel Kajetaniak Michał TW Bernard

Michał Felicjan Barczak vel Kajetaniak s. Władysława ur. 09.06.1939 r. w Siedlcach, TW „Bernard” i TW nr rej. WUSW Siedlce 4236/79 i TW „Irena” nr rej. 70782 potw. IPN, Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne - technik budowlany. Z siedlecką służbą bezpieczeństwa współpracował w latach 1979-1990. Pozyskany do sprawy obiektowej „Grota”, budownictwa sakralnego i osób świeckich kontaktujących się z klerem. Był wykorzystywany do sprawy obiektowej kryptonim „Podlasie” która została założona do inwigilowania działaczy NSZZ „Podlasie” i „Solidarności”.

Teczkę TW pseudonim „Bernard” zniszczono 23.01.1990 roku w ramach tzw. „odchudzania szaf” z dopiskiem „materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie”.

Dokumenty:

  • IPN Bu Lu 5532-44/09 Barczak vel Kajetaniak Michał TW Bernard - nota wystawiona przez IPN potwierdzająca tożsamość TW (0,3 MB)
  • IPN Lu 0421/312 Wybrane fragmenty sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Rozrzut” dotyczące TW ps. „Bernard” (1,7 MB)
  • Karty z kartoteki odtworzeniowej - wypis z dziennika rejestracyjnego KWMO Siedlce i dziennika archiwalnego KWMO Siedlce, karta personalna (EO-4/78 i EO-4A/77), 2 karty zgłoszenia dodatkowych informacji (E-16). (2,0 MB)

Komentarze


Jaka jest suma 6 i 5?