Górski Stanisław TW „Walenty”

Stanisław Górski s. Stefana ur. 14.02.1930 r. IPN Lu 555/38 TW ps. „Walenty” nr rej. 7866 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe. Z zawodu nauczyciel. Aktualnie przebywający na emeryturze. Sezonowo pracujący, jako pilot wycieczek zagranicznych w Ogólnopolskim Biurze Podróży „Turysta”. Członek TPZR i PZPR. Jego osobę, jako potencjalnego kandydata opracowywano od 1985 roku. 16.04.1986 r. napisał zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy przeprowadzanych z nim rozmów przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa z WUSW w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go 16.06.1988 roku na zasadzie obywatelskiej współodpowiedzialności ppor. Lech Dębczak insp. SB Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z pionem kontrwywiadowczym służby bezpieczeństwa przyjmując pseudonim konspiracyjny „Walenty”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat turystyki zagranicznej w ramach Sprawy Obiektowej kryptonim „Turysta” zajmującej się ochroną kontrwywiadowczą biur podróży. Do 20 marca 1990 r. odbyto z nim 6 spotkań. Przekazywane przez niego informacje nie przedstawiały większej wartości operacyjnej były natury ogólnoinformacyjnej i w związku z tym postanowiono zakończyć z nim współprace a jego akta przekazać do archiwum sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 78 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

 

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Stanisława Górskiego, tajnego współpracownika pseudonim „Walenty” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/40 i IPN BU Z/001803/41

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7866/1985

  • IPN Lu 554/37/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Walenty”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Stanisław Górski, imię ojca: Stefan, ur. 14-02-1932 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/37/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Walenty”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Stanisław Górski, imię ojca: Stefan, ur. 14-02-1932 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/38 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Walenty”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Stanisław Górski, imię ojca: Stefan, ur. 14-02-1932 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/38 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Walenty”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1988-1989. Materiały dotyczące: Stanisław Górski, imię ojca: Stefan, ur. 14-02-1932 r. (Dokumentacja aktowa)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

Stanisław Górski

  • zbiór zastrzeżony IPN
  • tajny współpracownik
  • WUSW
  • turysta
  • teczka personalna tajnego współpracownika

Komentarze


Prosimy dodać 7 i 5.