Mioduszewski Jarosław TW „Bokser”

Jarosław Mioduszewski s. Henryka ur. 04.11.1967 r. w Siedlcach, IPN Lu 00415/273 i IPN Lu 00425/233 TW ps. „Bokser” nr rej. 81781 kontrwywiad wojskowy Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik kolejnictwa. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 14.03.1987 roku na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Darłowie. Przyjął pseudonim konspiracyjny „Bokser”. Pozyskania dokonał por Jan Nadarzewski oficer Wydz. WSW Ustka.

W charakterystyce tajnego współpracownika por Jan Nadarzewski zanotował:

Brał udział w wyjaśnieniach materiałów wstępnych krypt. „Krewna”. W trakcie współpracy chętnie udzielał informacji lecz w ocenie ludzi i faktów mało obiektywny, tendencje do fantazjowania. Dobrze przestrzegał zasad tajności współpracy. Wyraża zgodę na udzielanie pomocy będąc w cywilu ale tylko organom konrwywiadu wojskowego. W przypadku ewentualnego podejmowania współpracy wymienić hasło „Cześć Bokser masz pozdrowienia od Janka z Darłowa”.

Współprace zakończono w związku z przejściem do rezerwy 22.04.1988 roku. W okresie współpracy był dwukrotnie wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje: 20.09.87 r. kwotą 1000 zł i 22.04.88 r. kwotą 2000 zł. W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Leszek Andrzejewski, Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz