Bozińska Bożena TW Ewa

Bozińska Bożena Jadwiga c. Zdzisława ur. 26.08.1957 r. IPN 00414/305 TW ps. „Ewa” nr rej. 6668 Węgrów

Pielęgniarka pracująca w ZOZ Warszawa Śródmieście pozyskana do współpracy 06.05.1983 w celu operacyjnego rozpracowywania pracowników służby zdrowia przygotowujących się do wyjazdu na kontrakt w Libii. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy. Do współpracy pozyskał ją St. Insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach ppor. Z. Nieciecki. Jak podaje jej charakterystyka z 10.10.1983 r. w okresie współpracy odbyła 3 spotkania. Z pracownikami SB spotykała się w warszawskich hotelach „Forum” i „Victoria”. Informacji udzielała za pieniądze. Pobrała 3000 zł. Jest na to jej własnoręcznie napisane pokwitowanie datowane 06.05.1983 r. W związku z tym, że nie wyjechała na kontrakt, wyszła za mąż, a jej osobą nie był zainteresowany WUSW w Siedlcach wystawiono wniosek o rozwiązanie współpracy.

W archiwach IPN zachowało się 49 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jej osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 6668/1983

  • IPN Lu 00414/305/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Ewa" prowadzona w latach 1983-1984 przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Bożena Bozińska, imię ojca: Zdzisław, ur. 25-08-1957 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/305/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Ewa" prowadzona w latach 1983-1984 przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Bożena Bozińska, imię ojca: Zdzisław, ur. 25-08-1957 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1050 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Ewa" prowadzona w latach 1983-1984 przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Bożena Bozińska, imię ojca: Zdzisław, ur. 25-08-1957 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1050 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim: "Ewa" prowadzona w latach 1983-1984 przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Bożena Bozińska, imię ojca: Zdzisław, ur. 25-08-1957 r. (Dokumentacja aktowa)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

wusw

kwmo
tw
mikrofilm diazo
tw ewa
mikrofilm jacket

 

Komentarze


Jaka jest suma 3 i 9?