Marchel Sławomir Andrzej TW Andrzej

Marchel Sławomir Andrzej s. Antoniego ur. 06.03.1960 IPN Lu 00414/557 TW ps. „Andrzej” nr rej. 8761 Siedlce

Pracował w lokomotywowni PKP następnie, jako kierowca w ZW ZSMP. Do współpracy z SB na zasadzie dobrowolności zwerbował go 21.12.1987 roku por. K. Pliszka st. insp. SB Wydz. III KW MO w Siedlcach.  Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Andrzej”. Był wykorzystywany do rozpracowywania ZSMP w ramach Sprawy Obiektowej krypt. „Junior”. Współpracę zakończono 21.08.1989 roku z powodu odmowy współpracy. Jego akta złożono w archiwum Biura „C” WZO WUSW w Siedlcach, teczkę personalną w kategorii B-10 a teczkę pracy w kategorii B-5.

W archiwach IPN znajduje się 25 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00414/557 Marchel Sławomir Andrzej TW ps. Andrzej - Kwestionariusz T.W., pokwitowanie odbioru pieniędzy (1,0 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8761/1987

 

  • IPN Lu 00414/557/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Andrzej" prowadzona w latach 1987-1989 przez Wydział III WUSW w Siedlcach, dotycząca: Sławomir Marchel, imię ojca: Antoni, ur. 06-03-1960 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/557/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Andrzej" prowadzona w latach 1987-1989 przez Wydział III WUSW w Siedlcach, dotycząca: Sławomir Marchel, imię ojca: Antoni, ur. 06-03-1960 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1477 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Andrzej" prowadzona w latach 1987-1989 przez Wydział III WUSW w Siedlcach, dotycząca: Sławomir Marchel, imię ojca: Antoni, ur. 06-03-1960 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1477 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Andrzej" prowadzona w latach 1987-1989 przez Wydział III WUSW w Siedlcach, dotycząca: Sławomir Marchel, imię ojca: Antoni, ur. 06-03-1960 r. (Dokumentacja aktowa)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

inwentarz archiwalny ipn

sławomir marchel siedlce
mikrofilm jacket
teczka personalna tajnego współpracownika
ipn inwentarz archiwalny
mikrofilm diazo

Komentarze


Zostaw komentarz